ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร Sales Management

14/12/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร หลักสูตร Sales Management อบรม 14 ธันวาคม 2566

 

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)

และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group

รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี

 

14 ธันวาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้าฝ่ายขายที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานขายที่ทำงานมานาน มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงานขาย แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้าฝ่ายขาย  สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้าบางคนก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้น

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานขายและทีมขายยุคใหม่และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารงานขายและพนักงานขายให้ได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ
 4. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารงานที่รับผิดชอบและทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1 : Sales Management

 1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
 1. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)
 1. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)
 2. กิจกรรม Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย
 3. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
 1. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย
 • แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
 • การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis
 • การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย
 • กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย
 • แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)
 1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
 2. ผลิตภัณฑ์ (Product)
 3. ราคา (Price)
 4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)
 5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย
 1.    คู่แข่งขัน
 2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ
 3. พนักงานขาย
 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
 • กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 • การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)
 • ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

Module 2 : Sales Force Management

 1. การแนะนำและบริการลูกค้าเวลาเข้ามาติดต่อภายในโครงการ
  • การเปิดประเด็นการสนทนา
  • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการนำเสนอขาย
  • การปิดการขาย และ การขอบคุณลูกค้า
 2. การเสริมสร้างบุคลิกภาพของหัวหน้างานขาย
  • การแต่งกาย
  • การแต่งหน้า และ การทำผม
  • กิริยาท่าทาง
 3. เครื่องมือการบริหารพนักงานขายเพื่อสร้างทีมขายที่แข็งแกร่ง
  • การมอบหมายงานตามความสามารถ
  • การสอนงาน (Coaching)
 • Sales Process
 • การบริการลูกค้าเวลาเข้ามาติดต่อภายในโครงการ
 • บุคลิกภาพของพนักงานขาย
  • การติดตาม ช่วยเหลือ และจูงใจพนักงานขาย
  • การประเมินผลเพื่อวัดและพัฒนาศักยภาพของพนักงานขาย
 1. กิจกรรม Role Play : การสอนงานพนักงานขายอย่างเป็นระบบ
 2. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ คำถาม-คำตอบ

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
14/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
14/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ