ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

August 25

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration อบรม 25 ส.ค.66

Sales Co….เชิงรุก

Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

วิทยากร: อาจารย์พงศ์ภัทร  นมะภัทร

วิทยากรภายใน บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด ตำแหน่ง Assistant Manager
วิทยากรบรรยายให้กับภาครัฐและเอกชน หลักสูตรด้านการขาย การตลาด การบริการ
หัวหน้างาน หลักการคิด และ เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

 

25 สิงหาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
   *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารประสานงานถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ Sales Coordinator โดยส่วนใหญ่มักจะขาดทักษะด้านการสื่อสารประสานงานจนทำให้งานเกิดข้อผิดพลาดและส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อองค์กร  ดังนั้น พนักงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็น Sales Coordinator , Sales Support , Sales Administration  หรือผู้ที่จะต้องประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ถึงหัวใจสำคัญของการสื่อสารประสานงาน การเรียนรู้พฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องประสานงานด้วย ต้องมองเห็นถึงข้อผิดพลาดและป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้นักประสานงานขาย , Sales Support , Sales Administration ได้รู้หลักการสื่อสารประสานงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทที่เราจำเป็นต้องสื่อสารประสานงาน ร่วมถึง การลดข้อผิดพลาดการทำงานและเข้าใจถึงหัวใจหลักของการประสานงานขายอย่างแท้จริง ตลอดจนแนวทางการป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้จนเกิดประสูงสุดให้แก่องค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงพลังของการสื่อสารประสานงานในการเป็น Sales Co….เชิงรุก

2.เพื่อให้ผู้เข้าบอบรมเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลแต่ละประเภทที่เราต้องสื่อสารประสานงานด้วย

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นข้อผิดพลาดในการทำงานและสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยตนเอง

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในหน่วยงาน Sales Support และ Sales Administration

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงปัญหาในการประสานงาน และรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการป้องกันปัญหา

 

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1. สรรค์สร้างการสื่อสารประสานงานให้ทรงพลัง

1.บทบาทและหน้าที่ของ Sales Support และ Sales Administration กับการสื่อสารประสานงาน

– การทำหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องสื่อสารประสานกับฝ่ายงานต่างๆ

– การทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และ ฟันเฟืองของฝ่ายขาย

– การทำหน้าที่เป็นพนักงานขาย กรณีพนักงานขายไม่อยู่

2.หัวใจสำคัญในการเป็น Sales Coordinatorที่ดี….สื่อสารอย่างเข้าใจ (ต้องคุย ต้องถาม ทุกเรื่องที่จำเป็น)

3.สื่อสารประสานงานขายอย่างไรให้ทุกฝ่ายเข้าใจและร่วมมือ

– องค์ประกอบสำคัญในการสื่อสารประสานงาน

– สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารประสานงาน

– แนวทางการสื่อสารประสานงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์

4.กิจกรรม Workshop ปลุกพลังแห่งการสื่อสารประสานเพื่อเป็น Sales Coordinator มืออาชีพ

5.สไตล์คน 4 ประเภทที่จำเป็นต้องรู้ !!! ในการสื่อสารประสานงาน

6.การวิเคราะห์และเข้าใจสไตล์คนแต่ละประเภทเพื่อปรับการสื่อสารประสานงานให้ดีขึ้น

7.กิจกรรม Workshop : ฝึกวิเคราะห์สไตล์คน 4 ประเภทที่เราต้องประสานงานด้วย                                  

Module 2 บริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล….ด้วยการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

8วิธีการสื่อสารการประสานงานกับฝ่ายงานต่าง ๆ ไม่มีให้เกิดข้อผิดพลาด

– การประสานงานกับพนักงานขาย

– การประสานงานกับลูกค้า

– การประสานงานกับฝ่ายจัดส่ง และ คลังสินค้า

– การประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น บัญชี

9.ตัวอย่าง ข้อผิดพลาดจากการสื่อสารในงาน Sales Coordinator

10.กิจกรรม Role Play การสื่อสารประสานงานให้ได้งาน…ดั่งที่หวัง

11.การบริหารงานให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการประสานงานขาย

– การรับ และคีย์ออเดอร์ (เมื่อมีการสั่งซื้อ)

– การเช็คสต็อคสินค้า

– การจัดเตรียมและดูแลงานเอกสารต่างๆ

12.การแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทั้งกับลูกค้า และ พนักงานในองค์กร

– แก้ปัญหา เรื่อง สินค้า

– แก้ปัญหา เรื่อง การจัดส่ง

– แก้ปัญหา เรื่อง เอกสาร

13.กิจกรรม: การแก้ปัญหา อย่างมีทักษะและลูกล่อลูกชน

14.Action Plan : Sales Co… เชิงรุก

15.สรุปและตอบคำถาม

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
August 25
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

Details

Date:
August 25
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร