ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร    :    Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

20/03/2023

หลักสูตร    :    Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อบรม 20 มีนาคม 2566

ที่มาของหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และความกดดันจากการแข่งขันที่เข้มข้นเป็นเหตุให้งานต่างๆขององค์กรกลายเป็นงานในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันในสายงานปกติขององค์กรมาเป็นงานในลักษณะโครงการมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าทำให้งานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานประจำและงานที่ต้องทำซ้ำลดน้อยลง  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ การบริหารโครงการ มาเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งของการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการวิเคราะห์โครงการว่าโครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการนั้นๆให้ดีเสียก่อน เพราะโครงการใหญ่ๆ ซึ่งใช้เวลานาน หรือต้องการเงินลงทุนสูง  มักจะต้องขออนุมัติดำเนินการหรือขออนุมัติงบประมาณจากผู้มีอำนาจเสียก่อน ซึ่งผู้มีอำนาจจะพิจารณาจากรายงานการขออนุมัติถึงความเป็นไปได้ของโครงการเป็นสำคัญ ดังนั้นนอกจากจะต้องทำการวิเคราะห์ให้ดีแล้ว ยังจะต้องทำรายงานการขออนุมัติให้ดี และนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการให้ดีด้วย โครงการต่างๆจึงจะสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้นั่นเอง

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. ได้เข้าใจถึงความจำเป็น และเห็นถึงความสำคัญของการทำ Project Feasibility Analysis
 2. ได้เข้าใจขั้นตอน และวิธีการในการทำ Project Feasibility Analysis
 3. ได้เข้าใจถึงวิธีการเขียนรายงานการขออนุมัติ และการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.)  

Topics

 1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ
 2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
 3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

– ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

– ความคุ้มค่า

 1. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ

– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)

– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)

 1. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ

– ด้านคุณภาพ

– ด้านการลงทุน

– ด้านกลยุทธ์และเทคนิค

– ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ

– ด้านเวลา

 1. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ
 2. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

 

 

Assignment:

เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยาย 40% กิจกรรมการเรียนรู้ 60%
 2. กิจกรรมกลุ่ม ทดลองปฏิบัติจริง
 3. เรียนรู้จาก Case จริง ขององค์กร เชื่อมโยงสู่การนำไปใช้งานจริง
 4. ร่วมกันสะท้อนความคิด เรียนรู้ร่วมกัน

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้ที่มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

 

วิทยากร     :    อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
20/03/2023
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
20/03/2023
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ