ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร PROACTIVE THINKING  (สร้างความคิดเชิงรุก = สร้างสุขในการทำงาน)

06/12/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร PROACTIVE THINKING  (สร้างความคิดเชิงรุก = สร้างสุขในการทำงาน) อบรม  6 ธันวาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน การเผชิญกับปัญหาทั้งภายในและภายนอก มักบั่นทอนกำลังใจและเวลาในการทำงาน ส่งผลกระทบถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น การพัฒนาความคิดและทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก จึงเป็นอาวุธหนึ่งที่พนักงานใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือและต่อสู้กับปัญหาประจำวัน หากพนักงานสามารถพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก  ประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และผลของงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และความสุขในการทำงานย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีต่างๆ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน การพัฒนาความคิดเชิงบวก รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุกยุคใหม่ด้วยทัศนคติเชิงบวก
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีในการคิดเชิงรุก ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองด้านบวก เพื่อให้เกิดผลดีต่อการทำงานของตนเองและทีมงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเชิงรุก สนุกกับการทำงาน สร้างสรรค์งานตลอดจนปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมุ่งมั่นและมีความคิดเชื่อในด้านบวก โดยรู้จักกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายที่กำหนด
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานเชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 

Module 1: The Power of Thinking

 1. รูปแบบของความคิดมนุษย์
 2. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาความคิดเชิงรุก (Proactive Thinking)
 3. ผลของการคิดต่อ การกระทำ ผลการปฏิบัติงานและสิ่งอื่นๆ ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน
 4. กิจกรรม Workshop: You are What You Think

Module 2Time for Change

 1. วิธีการและการประยุกต์ใช้คิดเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน
 2. พัฒนาความคิดเชิงรุก ด้วย การปรับทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
 3. เทคนิคการสร้างความมุ่งมั่นและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง (Self Motivation)
 4. กิจกรรม : Workshop “การสร้างกำลังใจให้ตนเองเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค”

Module 3: Proactive Result

 1. ประโยชน์ของการคิดเชิงรุกต่อตนเองและองค์กร
 2. กิจกรรม Workshop: กระตุกต่อมความคิด เพื่อพิชิตความสำเร็จ
 3. เทคนิคการนำ ”ความคิดเชิงรุก” ไปใช้ให้สำเร็จ เปลี่ยนความคิด สู่การปฏิบัติ
 4. สรุป คำถามและคำตอบ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ