ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

June 26

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน อบรม 26 มิถุนายน 2567

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารคือ สิ่งสำคัญของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยอดีต ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะสร้างโอกาสของความสำเร็จได้อย่างมากมาย เพราะการสื่อสารที่ถูกต้อง ถูกหลักการและถูกใจจะทำให้เกิดความเข้าใจได้มากกว่าการสื่อสารปกตินั้นเอง จึงเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จนั้นมักมีการสื่อสารไม่ผิดพลาดนั้นเอง

 

วัตถุประสงค์

 • ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถดึงเทคนิคต่างๆ ในการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างชำนาญ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ประเภทของสารจากเทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อตีความสำคัญได้อย่างดี
 • ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อเป็นประโยชน์กับองค์กร

หัวข้อบรรยาย

หลักการสื่อสารมุ่งเน้นประสิทธิภาพ

 • ทัศนคติของการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ
 • คุณภาพของการสื่อสารที่ดีที่ทำให้การทำงานมีความสำเร็จ
 • ประเภทการสื่อสารในแบบต่างๆ
 • สื่อสารกับคนหลายระดับ เทคนิคสำคัญก็ต้องมี
 • Workshop การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อุปสรรคใหญ่ของการสื่อสารที่ทำให้เกิดปัญหา

 • การฟังเชิงลึกสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
 • ลำดับและขั้นตอนการสื่อสาร
 • เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อจับประเด็นสำคัญ
 • เทคนิคเสริมดีๆ ช่วยทำให้เข้าใจได้เร็ว
 • Workshop การฟังเพื่อจับประเด็นและตีความ

ประเภทของคนในการสื่อสาร 4 ประเภทเพื่อการทำงานเป็นทีม

 • ลักษณะของแต่ละบุคคลในการสื่อสาร
 • การสื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ
 • Sharing การสื่อสารที่มีข้อผิดพลาด
 • เทคนิคการสร้างข้อได้เปรียบในการสื่อสาร
 • Workshop การสื่อสารที่ตรงประเด็นและตรงใจคน

การสื่อสารภายในที่สำคัญต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแบบทีม

 • 3 องค์ประกอบสำคัญของคำว่าทีม
 • เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสุข

สรุปการบรรยาย

 

 • ผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมทั่วไป
 • ระดับผู้เข้าอบรม ได้ทุกระดับ
 • ระยะเวลาในการอบรม  1 วัน / 9:00-16:00
 • เป้าหมายการอบรม ฝึกฝนทักษะ
 • ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นการพัฒนาการสื่อสาร

“อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)”

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ