ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน

12/09/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร หลักสูตร เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน อบรม 12 กันยายน  2566

บรรยาย โดย ดร. พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

 

หลักการและเหตุผล

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการทำงานของตนเอง และผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ในทีมงานให้มีความสุข มีกำลังใจ แม้ว่าเรื่องนั้นๆ        จะยากลำบาก มีอุปสรรคมากมาย การมีหลักการคิดอย่างอย่างสร้างสรค์ ก็จะเพิ่มพลังในการทำงานได้อย่างมหาศาล โดยที่ทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบความสำเร็จกันร่วมกัน ด้วยการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง

การเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ นิสัยของคนเป็นเรื่องยาก แต่ก็ต้องทำ เพราะคนไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับความคิด คำพูด และการกระทำที่มีประสิทธิภาพแล้ว ปัจจัยด้านงาน อนาคต ส่วนตัวและครอบครัว จะพบปัญหาแบบครบวงจร การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน จึงจำเป็นอาศัยหลักการเรียนรู้ สังเกต และเข้าใจพฤติกรรมและจิตวิทยาการทำงาน ก็จะทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืนในหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนัก เข้าใจ และเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เกิดความรักความผูกพันองค์กร รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานที่มีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างมีเป้าหมายในการทำงาน และมีความมั่นใจและปรับปรุงพัฒนาตนเอง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม Re-Skills ศักยาภาพและขีดความสามารถของตนเอง รู้จุดเด่นจุดด้อยสำหรับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมด้านงาน ด้านอนาคต ด้านชีวิต ด้านครอบครัว ให้มีผลสำเร็จอย่างเต็มพลัง พร้อมกับการประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการสัมมนา

 1. ทำไมธรรมชาติมนุษย์จึงมีความแตกต่าง ความต้องการไม่เหมือน
 • การมอง และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และการมีจิตสำนึกรักและผูกพันองค์กร
 • รู้ตน รู้คน และการปรับตัวในการทำงานร่วมกัน

WORKSHOP : การตรวจสอบตนเองด้วยการรู้จักตนเอง ผู้อื่น จากพฤติกรรมโดยอาศัยหลักจิตวิทยาการอยู่ร่วมกัน และหลักการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยสมอง 2 ซีก

 1. ไขกุญแจความต้องการของมนุษย์งาน กับ Motivation Model
 • ความต้องการ Needs หรือ Wants
 • เป้าหมายความสำเร็จ (Goals)
 • ความพึงพอใจ (Satisfaction)
 1. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานแบบ เปิดมุมมองใหม่ รับพลังบวก
 • สำรวจแนวความคิดของตนเองในการสร้างพลังเชิงบวก
 • การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
 • การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)

WORKSHOP : กำหนดกรอบความคิด (Mindset) ของตนเอง 4 ด้าน คือ งาน อนาคต ส่วนตัว และครอบครัว

 1. ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ภาษาในการสื่อสาร
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำกับการพัฒนาลูกน้อง
 • การประสานความต่างสู่ความสำเร็จขององค์กร
 • มนุษยสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีม
 • การตรวจสอบความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

CASE STUDY : กรณีศึกษา “การสร้างแรงจูงใจในการทำงานภาวะสถานการณ์วิกฤติ” และ “การ

สร้างแรงจูงใจในการทำงานภายใต้ข้อจำกัด และทางเลือก”

 1. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
 • การสำรวจตัวเองและดึงศักยภาพออกมาใช้ให้เต็มที่เต็มพลัง
 • Up-Skill ในการทำงานให้ทันยุค New Normal & Social Disruption
 • พัฒนาและปรับตัวกับ 8 ทักษะในยุคดิจิทัล หากอยากประสบความสำเร็จ
 • การสร้างแนวคิดใหม่ และพัฒนาตนแองอย่งาต่อเนื่อง
 • การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอยู่ตลอดเวลา
 1. สูตรการปรับสมดุลการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้มีความสุข (Balance Oriented)
 • สูตรการสร้างผลงาน + ปัจจัย 4 P (People, Place, Product, Price)
 • สูตรต้นทุน (Cost)+ กำไร (Profit) ในการทำงาน
 • สูตรผลการปฏิบัติงาน (Performance) + ศักยภาพการเรียนรู้ (Potential)

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
12/09/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
12/09/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ