ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล

March 26

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล อบรม 26 มีนาคม 2567

 

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค)

 

ปัจจุบันการสร้างไฟล์เอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF นั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะผู้เปิดเอกสารไม่จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่ถูกสร้างเอกสารนั้นๆ ก็สามารถเปิดเอกสารดูได้ เพียงแต่มีโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกฟรีก็สามารถที่จะเปิดเอกสารได้แล้ว เอกสาร PDF นั้นส่งไปให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยได้ 100% อย่างที่ต้องการ ประโยชน์ของการใช้งานเอกสารแบบ PDF นั้นมีมากมายกว่าการแค่แปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF ธรรมดา เช่น จัดทำแบบฟอร์ม, การเซ็นต์เอกสาร, ติดตามส่งผ่าน e-mail, การประทับตรายางในเอกสารว่า Approve หรือ Reject  และป้องกันเอกสาร PDF ไม่ให้สามารถถูกพิมพ์ออกทาง Printer ได้ หรือถ้าพิมพ์ก็ให้ปรากฏข้อความ Confidential หรือ Do Not Copy, การสร้างสารบัญของเอกสาร PDF เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บเอกสารในองค์กรแบบ E-Document ให้สามารถค้นหาได้ง่าย หรือแปลง PowerPoint Slide ให้เป็น PDF แล้วผู้ดูเมื่อเปิดเอกสารจะเหมือนกับว่าได้เปิด Slide PowerPoint เพราะสามารถสร้าง Effect ในเอกสาร PDF ได้ด้วย

 

นอกจากนี้ได้เรียนรู้การสร้างแบบฟอร์มใน PDF เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในเอกสร PDF ได้ทันที และยังสามารถ Export ข้อมูลจาก PDF มารวมไว้เป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย

   

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีต่างๆ ของการแปลงเอกสารให้เป็น PDF
 • เพื่อให้เรียนรู้จักเทคนิคต่างๆ การใช้งานเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ไขเอกสาร PDF ในลักษณะต่างๆ
 • เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการค้นหาเอกสาร PDF อย่างรวดเร็ว และจัดเก็บให้เป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการสร้างความปลอดภัยให้กับเอกสาร
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้าง Fill แบบฟอร์มในเอกสาร PDF
 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถรู้จักการ Export Data จาก PDF Form มาเป็น Database เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา                                        กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                   ทบทวนและทำความเข้าใจโปรแกรม Adobe Acrobat Pro

การแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบ PDF

 • การแปลงเอกสารจาก Word แล้วให้เป็นเอกสาร PDF นั้น ถูกสร้างสารบัญของหน้าแบบอัตโนมัติ
 • การแปลงเอกสารจาก Excel แบบเพียงชีตเดียวหรือหลายชีตพร้อมกัน
 • การ Combine หลายเอกสารแล้วแปลงพร้อมกันในคราวเดียว เหมาะในกรณีที่ต้องส่งเอกสารหลายรูปแบบไปให้ลูกค้า เช่น Word, Excel, PowerPoint พร้อมกันในไฟล์เดียว

 

การแก้ไขเอกสาร PDF

 • การ Save เอกสาร PDF ให้เป็น Word Document อย่างเดิม หรือให้เป็นรูปภาพ JPEG การย้าย แทรก ลบ หรือดึงเอกสารบางหน้าออกมา
 • การ Replace บางหน้าในเอกสารด้วยเอกสาร PDF จากไฟล์อื่น ทั้งแบบหน้าเดียวหรือทั้งไฟล์
 • การพิมพ์แทรกหรือแก้ไขข้อความในเอกสาร PDF
 • การ Highlight ข้อความ หรือขีดเส้นใต้ข้อความ ฯลฯ ในเอกสาร เหมือนกับที่ทำได้ใน Word การใส่ Header and Footer ในเอกสารเหมือนใน Word การใส่ Comment ในเอกสาร เช่น การใส่ Note และการปรับแต่ง Note ให้เป็นรูปแบบต่างๆ ตามต้องการ
 • การก๊อบปี้บางส่วนของข้อความ หรือรูปภาพในเอกสาร PDF เพื่อนำไปใช่ในโปรแกรมอื่นๆ

 

12.00 – 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.30 น.                 การสร้างระบบ Security ให้กับเอกสาร

 • การประทับตรายางในเอกสาร เช่น Approved, Confidential, Reject หรือลายเซ็นต์ ฯลฯ
 • การป้องกันเอกสารเมื่อสั่งพิมพ์โดยใส่ลายน้ำในเอกสาร เช่น รูปภาพโลโก้บริษัท หรือข้อความต่างๆ เช่น Copyright, Do Not Copy, Confidential ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้เอกสารถูกพิมพ์ออกทาง Printer

การสร้าง PDF Form

 • การแปลงเอกสารแบบฟอร์มเดิมที่ออกแบบไว้ด้วย Word หรือ Excel ให้เป็น PDF Form
 • การแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น แบบฟอร์มราชการต่างๆ ให้เป็น PDF Form
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มใน Acrobat เช่น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ
 • การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยน Font การใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลป้อนผิดพลาดจากที่ต้องการ เช่น การกำหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หรือการจำกัดค่า เช่น อายุจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ ฯลฯ
 • การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคำนวณ เช่น การสร้างสูตรคำนวณค่าต่างๆ ของแต่ละฟิลด์เหมือนกับ Excel เช่น การสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่จะต้องคำนวณราคายอดรวม หรือ VAT แบบอัตโนมัติ ฯลฯ
 • การ Protect Form ไม่ให้ถูกแก้ไขได้ ให้ป้อนได้เพียงอย่างเดียว

 

การส่ง Form ไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 • การส่ง Form ไปพร้อมกับอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีโปรแกรม Acrobat Reader เท่านั้น
 • การส่ง Form โดยสร้างเป็นลิงก์เพื่อไปเปิด Form ที่อยู่ใน Network Drive ขึ้นมาใช้งาน
 • การส่ง Form เพื่อเก็บเข้าไปใน Excel โดยตรง

 

การรวบรวมข้อมูลจาก Form

 • การรวบรวมข้อมูล Form จากอีเมล์ที่ส่งกลับมา
 • การรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลใน Network Drive โดยไม่ต้องรับอีเมล์จากผู้ใช้
 • การ Export ข้อมูลของทุกฟอร์มที่รับเข้ามาให้ถูกเก็บเป็น Excel Database เพื่อนำไปประมวลผลต่อ
 • การ Track ดูว่ามีผู้รับเป็นใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือ ตอบกลับมาแล้วกี่คน

 

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 20%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      80%

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :

 • เลขานุการ พนักงานฝ่าย Marketing หรือ Admin
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำเอกสารแบบ Electronic ภายในองค์กร
 • ผู้ที่ต้องการจัดทำ E-Document ภายในองค์กร โดยการ Scan เอกสารให้เป็น PDF
 • และผู้ที่สนใจในการใช้งาน Acrobat ทุกคน

 

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าอบรมต้องนำNotebook เข้าร่วมการอบรมและลงโปรแกรม Adobe Acrobat Pro มาเอง

 

 

วิทยากร :อาจารย์ ทิพอาภา 

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA สาขาการจัดการ)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงานคุณภาพ และผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานคุณภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Microsoft Office , Adobe Acrobat

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรโรงงานอุตสาหกรรม

(ประวัติวิทยากรตามแนบ)

พร้อมด้วยผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำระหว่างฝึกปฏิบัติ 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

 

 

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ