ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

April 30

เปิดรับสมัคร อบรม ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อบรม 30 เมษายน 2567

โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล”

กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้พัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งอดีต โดยเริ่มต้นจากกการสื่อสารและการประดิษฐ์คำพูด กำหนดเนื้อเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หากจะกล่าวว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารแบบทั่วไปก็ไม่ผิดนัก นั้นก็เพราะการสื่อสารแบบมีเรื่องเล่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องได้อย่างชำนาญก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างสไตล์การเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเองได้

สิ่งที่จะได้รับ
“• ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของ Story Telling เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้
• ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง
• สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
• เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม”

หัวข้อเนื้อหา

Story Telling คืออะไร
– หลักการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารแบบ Story Telling
– แนวคิดสู่ความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่ดีไปสู่ผู้ฟัง
– สาเหตุใหญ่ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการสื่อสารแบบนำเสนอ
– หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story
– กระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling
– โครงสร้าง Story Telling
– องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)
– การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง
เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 5 เทคนิค
– การใช้ Story Telling ในวาระต่างๆ
– การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม
– การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า
“Workshop การเล่าเรื่องแบบ Story Telling
สรุปการบรรยาย

เน้นการฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่าเรื่อง

 

“อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)”

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ