ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015)

07/07/2023

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015) อบรม 7 กรกฎาคม 2566

หลักการและเหตุผล (Introduction)

หากองค์กรใดมีการจัดทำระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015 จะต้องมีการต้องมีการตรวจติดตามประเมินภายใน ในการตรวจแต่ละครั้งองค์กรจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการทำงานโดยใช้ PDCA เข้ามาดำเนินการและหากพบว่าในกระบวนการ Check จะต้องมีการเขียน NC/CAR จากปัญหาที่พบในแต่ละระบบ ผู้ตรวจสอบจะต้องมีการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาไขลงในเอกสารว่าเป็น CAR ประเภทใด และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไขป้องกันให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามเป่าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และองค์กร

หลักสูตร เทคนิคการเขียน CAR ทุกระบบ (ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015) เน้นการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการเขียน การตอบ CAR อย่างเป็นระบบ เพื่อนำผลจากการเขียนไปรายงานให้ผู้รับผิดชอบระบบทราบถึงแนวทางและมาตรการการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหา สร้างแนวทางการแก้ไขอย่างมือประสิทธิภาพ ในการเขียนตอบ CAR อย่างมืออาชีพ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และเครื่องมือต่างๆไปปรับใช้ การเขียนตอบ CAR อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพการบริหารทุกระบบอย่างเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

หัวหน้างาน ผู้จัดการ คณะทำงาน ผู้ตรวจติดตาม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. การค้นหาปัญหา และประเภทของปัญหาจากทุกระบบ(ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015)
 2. ข้อกำหนด ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
 3. ขอบข่าย
 4. มาตรฐานอ้างอิง
 5. คำศัพท์และนิยาม
 6. บริษัทขององค์กร
 7. ความเป็นผู้นำ
 8. การวางแผน
 9. การสนับสนุน
 10. การดำเนินงาน
 11. การประเมินสมรรถนะผลการดำเนินงาน
 12. การปรับปรุง
 13. การทบทวนปัญหาด้วย 3 GEN
 14. การค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วย 5W 1H
 15. Workshop 1: กิจกรรมการกำหนดมาตรการแก้ไข
 16. เทคนิคการเขียนรายงานการแก้ไขปัญหา ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
 17. องค์ประกอบของใบ CAR
 18. เทคนิคการเขียน CAR ระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001:2015 & ISO 45001:2015
 19. Workshop 2: กิจกรรม การเขียน CAR และประเภทของ CAR
 20. สรุปการเรียนรู้

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 • การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Details

Date:
07/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
07/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ