ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

July 1

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย  1 กรกฎาคม  2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งยังเจอกับการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.     ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการและข้อบังคับตามกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.     ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรับรองหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง

3.     ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.     ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการอบรมภายในองค์กร และสามารถจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนดได้

 

หัวข้อการสัมมนา

Module 1: เรียนรู้ข้อบังคับ

 • ความรู้เบื้องต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • Updateข้อบังคับล่าสุดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Module 2: เรียนรู้เอกสารและขั้นตอนการดำเนินการ

 • เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องการยื่นขอรับรอง
 • ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 3 ช่วง (ก่อน-ขณะ-หลัง)

Module 3: เรียนรู้ระบบ E Service

 • ขั้นตอนการยื่นรับรองผ่านระบบ E Service
 • ขั้นตอนการติดตามผลผ่านระบบ E Service
 • ขั้นตอนการยื่นสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)
 • ขั้นตอนการใช้งานทุก Functions ในระบบ E Service

Module 4: ภาคปฎิบัติ

 • จัดทำเอกสารรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร
 • การยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่าน E Service
 • ข้อควรระวัง และวิธีป้องกัน
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 1.   ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการและข้อบังคับตามกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 2.   ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรับรองหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
 3.   ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4.   ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนอบรมภายในองค์กร และสามารถจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร / ผู้ที่ทำงานHR

บุคคลทั่วไป

 

สถานที่ โรงแรม แรมแบรนดท์ สุขุมวิท 18 BTS อโศก กทม.

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining  

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ