ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้Feedbackเพื่อปรับปรุงผลงาน

08/06/2023

- 3900฿

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้Feedbackเพื่อปรับปรุงผลงาน 8 มิถุนายน 2566

 

หลักการและเหตุผล

           หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้Feedbackเพื่อปรับปรุงผลงาน” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้feedbackผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมทั้งระบุและประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้Feedbackเพื่อปรับปรุงผลงานสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

2.เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะการให้feedbackผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

3.เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้Feedbackเพื่อปรับปรุงผลงาน ไปImplement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร

1.ผู้บริหารยุคใหม่กับการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

vบทบาทของผู้บริหารยุคใหม่กับธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

vแนวคิดในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

vความเกี่ยวเนื่องในงานด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างผู้จัดการหน่วยงาน(Line Manager)และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์

2.การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

vปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลงานประจำปีที่มักพบในองค์กร

vหลักเกณฑ์สำคัญของการประเมินผลงานประจำปี

vเทคนิคการจัดทำใบประเมินผลงานรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและหน่วยงาน

vการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

   vฝึกปฏิบัติ : การจัดทำใบประเมินผลงานของตำแหน่งงาน/รายบุคคล (Individual Performance Evaluation)

          vปัจจัยแห่งความสำเร็จในการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

3.เทคนิคการประเมินผลงานประจำปี และการให้Feedbackผลการปฏิบัติงาน

vเทคนิคการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)

vฝึกปฏิบัติ : การประเมินผลงานประจำปี

vเทคนิคการให้Feedbackพนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

vฝึกปฏิบัติ : การให้Feedbackผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ

4.เทคนิคการรักษา ดูแล และกระตุ้นจูงใจพนักงาน ให้ได้ใจ

5.ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การประเมินผลงานประจำปี และการให้Feedbackผลการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท20 ติด BTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
08/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
08/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ