ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

February 27

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA) อบรม 27 กุมภาพันธ์ 2566

 

หลักการและเหตุผล

    วงจร PDCA มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนซึ่งต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ P – (Plan) คือการวางแผน โดยการกำหนดวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมาย กำหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ, D (Do) ปฏิบัติ โดยทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติตามแผน, C (Check or Study) ตรวจสอบ เพื่อติดตามความคืบหน้า และดูผลสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน และ A (Act) ปรับปรุงการดำเนินการให้เหมาะสม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจก็จัดให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หากการปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำหนดวิธีการปรับปรุงต่อไป

    ดังนั้นการนำเอาหลักการ PDCA มาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการพัฒนาต่าง ๆ จะเป็นกลยุทธ์ชั้นเลิศในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมให้เครื่องมือเหล่านั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมหรือโลจิสติกส์ ในการลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาการผลิตยิ่งกว่านั้นเรายังสามารถนำเอาหลักการ PDCA มาใช้เพื่อสร้างระบบการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) และกิจกรรมกลุ่มย่อย (QCC or Small Group) ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และลดความผิดพลาดได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจหลักการ และหลักคิดของ PDCA อย่างเป็นระบบ
 2. เข้าใจหลักกการ PDCA และวิธีการใช้งานจริงอย่างเหมาะสม
 3. สามารถประยุกต์ใช้งาน PDCA กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างสอดคล้อง
 4. เพื่อสร้างสรรค์การทำงานแบบทีม (Team Operation)
 5. สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ที่ดีเลิศในการดำเนินงานธุรกิจ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. PDCA คืออะไร มีวัตถุประสงค์และประโยชน์อย่างไร
 2. ขั้นตอนการทำ
 3. PDCA กับการควบคุมคุณภาพ
 4. PDCA กับกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
 5. การนำ PDCA มาใช้อย่างเหมาะสม
 6. การใช้หลักการ PDCA กับเครื่องมือการพัฒนาด้านต่าง ๆ
 7. PDCA Cycle
 8. ความสัมพันธ์ระหว่าง PDCA กับ DMAIC, DMADV, RADAR
 9. แบบฟอร์มการพัฒนาตามหลักการ PDCA

วิธีการสัมมนา   การบรรยาย ให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารฝ่ายต่าง ๆ หัวหน้างานและพนักงาน ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบุคคล วิศวกร

ฃระยะเวลา      1 วัน    จำนวน  6 ชั่วโมง  เวลา 9.00 – 16.00 น.

วิทยากร          อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

 

 

 

Details

Date:
February 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
February 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ