ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

March 27

- 3900฿

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 27 มีนาคม 2566

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก คนส่วนมากมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาหรืองานเยอะมาก” ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าพนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่า งานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะให้ได้ผลต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอย่างเป็นระบบ
หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ” จึงถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และช่วยให้สามารถบริหารเวลาที่ทุกคนมีอยู่เท่า ๆกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
• ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
• ผู้เข้าอบรมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและจำเป็น
• ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนเวลาในการทำงานของตนให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จสูงในเวลาที่กำหนด
• ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวอย่างมีระบบ

หัวข้ออบรม

ปัญหาเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จในการทำงาน
Happy @ Work สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
Workshop: EQ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
ปัญหาของการบริหารเวลาที่ไม่เหมาะสม
สาเหตุของการบริหารเวลาที่ขาดประสิทธิภาพ
สร้างความสำเร็จในชีวิตและการทำงานด้วย Work Life Balance
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน
การกำหนดเป้าหมายและการบริหารตนเอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย
กิจกรรม: การตั้งเป้าหมายเชิงรุก
การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน
การจัดระเบียบให้กับตนเองและผู้อื่น
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน
พักเบรกดื่มชา/กาแฟและทานอาหารว่าง
การวางแผนการทำงาน เมื่อต้องทำเป็นทีมให้สำเร็จสูงสุดในเวลาที่จำกัด
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำงานแต่ละประเภทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
การวางแผนงานและติดตามงาน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติวางแผนงานและติดตามงาน
เคล็ดลับการบริหารงานและบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ
บทสรุป-ตอบคำถาม

บรรยาย โดย อาจารย์ ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
http://www.tesstraining.com

Details

Date:
March 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
March 27
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร