ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแบบพรรณนางาน (Job Description)

06/12/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการจัดทำแบบพรรณนางาน (Job Description) อบรม 6 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานให้มีความชัดเจน เหมาะสมพร้อมใช้งานได้จริง

2.       เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของตำแหน่งงานในบริษัท และสามารถกำหนดค่าชี้วัดการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อการสัมมนา

1.  ขอบเขตการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จต่อการสร้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเข้าใจเอกสารกำหนดรายละเอียดของงานตำแหน่งงาน (Job Description)

3.  การทบทวนบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

4.  วิเคราะห์พัฒนาคำบรรยายลักษณะงาน (JD) ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและภาร

งานแท้จริงของตำแหน่งงาน และกำหนดแบบมาตรฐานของ คำบรรยายลักษณะงาน (JD) ที่เหมาะสมกับองค์กร

5.  WORKSHOP :ศึกษาตัวอย่างJDและจัดทำกรอบมาตรฐานตำแหน่งงาน (JD + JSที่ควรเป็น) พร้อมนำเสนอแบบฟอร์มคำบรรยายลักษณะงาน(JD)

6.   การนำไปใช้ประโยชน์ต่อการสร้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

§  นำไปเป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง เช่น วางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการคนดี คนเก่งขององค์กร การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

§  ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินความสามารถที่จำเป็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน

§  ใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับองค์กร

§  ใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

§  นำไปเป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำ ทบทวน และปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน

§  ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

§  การวิเคราะห์ค่างานและการวิเคราะห์เพื่อประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในตำแหน่งที่รับผิดชอบ

7.   สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/ 2 วัน (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 4 ท่านละ 2900 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรม โนโวเทลสุขุมวิท 20 ติด BTS เดินทางสดวก

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ  

 

สอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 02-577-5369, 0988209929 099-162-9559, 098-323-7908

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ