ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

June 21

Public Training หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

21 มิถุนายน 2567

หลักการและเหตุผล

สภาวะการค้าและการลงทุนทางธุรกิจ ล้วนมีสภาวะความเสี่ยงทั้งสิ้น, ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักและประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการผลิต, การตลาด, การลงทุน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาอัน

ด้วยเหตุผลนี้เราสามารถนำนวัตกรรมข้อมูลขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ระดับสูง นำมาพยากรณ์แนวโน้มตลาดและความต้องการมวลรวม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

ทำให้เข้าใจแรงกดดันที่เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ และวางแผนได้อย่างมีชั้นเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE) เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน BUSINESS มาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงและวิกฤติทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้ออบรม

  1. ความหมายและประเภทของความเสี่ยงแต่ละรูปแบบ

เวลา 09.00 – 10.30

บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางธุรกิจ – การตลาดยุคปัจจุบัน (2022)

เจาะลึกความเสี่ยงทางด้านการตลาด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงคลังสินค้าแบบลีน

เวลา 10.30 – 12.00

บรรยายเรื่อง ความจำเป็นของนวัตกรรมข้อมูล

เหตุผลทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ BIG DATA

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

  1. การใช้ศาสตร์นวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อยุคใหม่

เวลา 13.00 – 14.30

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์โปรไฟล์กลุ่มลูกค้า

การนำโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อวางแผน CUSTOMER JOURNEY ของผู้ซื้อ

การนำ BIG DATA วิเคราะห์และตรวจสอบตลาด

เวลา 14.30 – 16.00

การพยากรณ์ด้วยนวัตกรรมข้อมูลคุ้มค่ากับการลงทุน

การเลือกใช้ข้อมูล PRIMARY และ SECONDARY เพื่อวางแผนการลงุทน

เชื่อมโยง KPI สู่ความคุ้มค่าทางธุรกิจ-การตลาดด้วย ROI

การวางแผนฉุกเฉินจากนวัตกรรมข้อมูล

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ