ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN

January 29

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย KAIZEN อบรม 29 มกราคม 2567

หลักการเเละเหตุผล

ในการทำงานสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความไม่หยุดนิ่งในสิ่งที่กำลังทำ เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้และเติบโตยิ่งขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด มีหลายองค์กรที่มองเรื่องของการทนทำงานจนคุ้นเคย กลายเป็นความพอใจและยึดติดหลักการทำงานนั้น โดยไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการ ดังนั้นการจะพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้จึงต้องมีความตั้งใจ เปิดกว้างและนำแนวคิดของ KAIZEN มาใช้ในการพัฒนาในงานของตน เพื่อเป็นการลดปัญหาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้น ลดความสูญเสียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ดังนั้นแนวคิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN จึงมีความสำคัญที่เปรียบได้กับอนาคตขององค์กร เพราะเมื่อทุกคนมุ่งความสำคัญในการพัฒนาอย่างมีขั้นตอนก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพื้นฐานแนวคิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอนและถูกวิธีรวมถึงวิเคราะห์อุปสรรคและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อการบรรยาย

9:00-10:30

การทำงานที่หยุดอยู่กับที่

 • วิเคราะห์การทำงานของตนเองด้วยคำถามสำรวจมุมมองการทำงาน (คุณคิดอย่างไรกับงานที่คุณทำ)
 • พื้นฐานการคิดของคนทำงาน 2 แบบ ที่แตกต่างกัน
 • กับดักคนทำงานที่คาดไม่ถึง จิตวิทยามนุษย์ที่อาจทำให้คุณหยุดพัฒนา
 • ความสำคัญของการปรับปรุงงาน
 • แนวคิดในการปรับปรุงงานด้วยไคเซ็น KAIZEN

10:45-12:00

KAIZEN กับความเกี่ยวข้องในการทำงาน

 • การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากการเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดความสูญเสีย
 • ความสูญเสียเจ็ดประการ 7 Waste
 • Workshop แยกคำพูดในหัว เพื่อฝึกจิตใจให้คิดปรับปรุง

13:00-14:30

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

 • การวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลา Fishbone Diagram
 • การค้นหาปัญหาด้วย WHY WHY Analysis
 • หลักการวิเคราะห์งานร่วมกัน ด้วยกิจกรรม Community of Practice
 • Workshop ฝึกการใช้เครื่องมือเพื่อนำไปสู่การกำหนดปัญหา

14:45-16:00

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • Workshop ฝึกการวิเคราะห์ปัญหาไปสู่การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 • Case Study การใช้ KAIZEN ที่สมบูรณ์เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไร้ที่สิ้นสุด
 • สรุปการบรรยาย

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร ส่งทาง EMS

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

………………………………………………..

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

Details

Date:
January 29
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
January 29
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ