ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ได้ใจทีมงาน

23/06/2023

- 3900฿

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ได้ใจทีมงาน อบรม 23 มิถุนายน 2566

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน  การเป็นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร

  • เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน

  • เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา

  • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนำไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

  • เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

 

หัวข้อเนื้อหา

  Module I การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  กรอบความคิด (Mind set) ของการเป็นเป็นหัวหน้างาน

  ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร

  หลักการบริหารจัดการ P-O-L-C สำหรับหัวหน้างาน

  พักเบรก

  4 A แห่งการเป็น “ หัวหน้างานมืออาชีพ”  ที่องค์กรคาดหวัง

  4A แห่งการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

  ลูกน้อง 4 แบบกับภาวะผู้นำตามสถานการณ์

  คุณจะก้าวเข้าสู่หัวหน้างานแบบ “มืออาชีพ” หรือ “มีอาชีพ” ??

  คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จในยุค New Normal

  การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  Module II หัวหน้างานกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

  การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working)

  เทคนิคการวางแผนและเป้าหมายในการทำงาน (SMART GOAL)

  เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

  เทคนิคการบรรยายกาศที่ดีและสร้างความสุขในการทำงาน

  เทคนิคการสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Communication)

  เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจของผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching for Success)

  5 ขั้นตอนเทคนิคการสอนงาน ( Coaching Techniques)

  เทคนิคการ Feedback ในการสอนงานเพื่อให้ได้ใจลูกน้อง

  พักเบรก

  เทคนิคการสั่งงานและการFeedback เพื่อให้ลูกน้องเข้าใจและเต็มใจทำงาน

  เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

  เทคนิคการสร้างทีมงานและจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Teamwork & Motivation)

  หัวใจของการทำงานเป็นทีมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Workshop)

  T-E-A-M-W-O-R-K  Paradigm & High Performance Teamwork

  การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

  การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม

  ปัจจัยและวิธีการจูงใจลูกน้องให้ทำงานด้วยความเต็มใจ

ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
23/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
23/06/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ