ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร : ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills

10/05/2023

- 3900฿

หลักสูตร : ทักษะการเป็นวิทยากรองค์กร Training for the Trainer Skills อบรม 10 พฤษภาคม 2566

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การเตรียมการสอน และเข้าใจบทบาทการเป็นวิทยากรอย่างถูกต้องพร้อมมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้แก่ผู้เข้าอบรมในการพูดต่อที่ชุมชน

 

สาระสำคัญของการสัมมนา

1. บทบาทของวิทยากรและคุณสมบัติของนักฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

2. การเรียนรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาของผู้ใหญ่

3. การวางแผนการสอนและการดำเนินการสอน / การเตรียมการสอน

§ การตั้งวัตถุประสงค์การสอนเชิงพฤติกรรม

§ การวางแผนการสอน /การนำเสนอ

§ การวางแผนการสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Training)

§ การวางแผนการสอนเพื่อทักษะ (Skill Training)

§ การใช้เกมและกิจกรรมนันทนาการ(Game for Training Play)

4. ขั้นตอนการสอนของวิทยากรแบบมีออาชีพ

5. WORKSHOP :การดำเนินการสอนของวิทยากร (ฝึกปฏิบัติ)

§ การสอนแบบบรรยาย

§ การสอนแบบสาธิต

§ การสอนแบบมีส่วนร่วม

6. เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรองค์กร

§ หลักการพูดและการนำเสนอ

§ การใช้ภาษาและการใช้น้ำเสียง

§ การสร้างอารมณ์ขันและการกระตุ้นผู้ฟัง

§ การดูแลและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอน /ทักษะเฉพาะตัวของTrainer

§ การสร้างบรรยากาศการเริ่มต้นเสนอ ระหว่างการสอน และจบการสอนในแต่ละครั้ง

§ การควบคุมตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

§ จิตวิทยาการโน้มน้าวและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรม

§ เทคนิคการฝึกอบรมที่วิทยากรต้องทราบ

7. การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม

(ประเมินและวิจารณ์เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มมุมมองในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง)

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences)ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย {กิจกรรม และเกม { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม- ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)

§ ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center

§ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรม โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

 

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Details

Date:
10/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
10/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ