ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

June 30

- 3900฿

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill) อบรม 30 มิถุนายน  2566

หลักการและเหตุผล
การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดี พูดกันดี ๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้น ๆ หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวัง มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

วัตถุประสงค์การอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ดี
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทาง เทคนิคการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และฝึกวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง รวมถึงการ Feedback การประชุม (Morning talk) อย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)

เนื้อหาของหลักสูตร
Module # 1 Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน
 สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you
 Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 Workshop

Module # 2 เทคนิคการสื่อสาร
 การยอมรับความต่างของบุคคล เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ DISC มาปรับใช้ในการสื่อสารในบุคคลที่แตกต่าง
 เทคนิคการฟังอย่างมีคุณภาพ การใช้ภาษากายที่เหมาะสม
 เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการทำงานในองค์กร
 การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น
 เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน
 วิธีการสื่อสาร ประสานงานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด
 การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน
 เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบการสอนงาน การให้คำปรึกษาที่เหมาะสม และติดตามงาน
 เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร
Workshop : การปรับคำพูดในการสื่อสาร ภาษากาย น้ำเสียง (จากสถานการณ์ในการทำงาน)
Workshop : การสื่อสารสันติ
Module # 3 พลังของคำถามเพื่อนำสู่การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
 การ Feedback อย่างสร้างสรรค์ด้วยหลัก Follow Model
• Facts ประสบการณ์ที่ เกิดอะไรขึ้น
• Opinion ความคิดเห็น รู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิด
• Learning เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรบ้าง
• Linkage to Goal นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อะไรได้บ้าง เชื่อมโยงอย่างไร
• Outlook มองไปข้างหน้าอย่างไรบ้าง
• Way forward มีเป้าหมายต่อไปอย่างไร
Workshop:ฝึกการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
• Practice : (คู่) ฝึกการโค้ช Follow Model

 สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ
 การวางแผนนำสู่การปฏิบัติในแต่ละคน

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการ ระดับหัวหน้างาน
รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 30 %
2. กิจกรรมกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม คลิป 70 %
3. มอบของรางวัลในการจัดทำกิจกรรม

ระยะเวลาอบรม :
จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น./ 1 รุ่น

วิทยากร อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Details

Date:
June 30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
June 30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร