ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

20/10/2023 @ 09:00 - 16:00

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน (อบรม 20 ต.ค. 66)

การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

 

20 ตุลาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)


*สถานที่การจัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

หลักการและเหตุผล:
ในยุคปัจจุบันการทำงาน หรือ การทำธุรกิจล้วนหนีไม่พ้นกับคำว่า   “ ปัญหา ” เพียงแต่ว่าใครหรือองค์กรไหนจะมีปัญหามากหรือน้อย เร็วหรือช้า แตกต่างกันออกไป และเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อองค์กรด้วยแล้ว ผู้ทำหน้าที่ในการแก้ปัญหา จะต้องมีสติ เทคนิค และ วิธีการในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีแก้ไขอย่างถูกต้อง เพราะหากตัดสินใจผิดพลาดอาจหมายถึงความล้มเหลวที่องค์กรจะได้รับ ฉะนั้น การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจึงต้องรวดเร็ว และ มีความถูกต้องเป็นอย่างมาก แต่ในทางตรงข้ามหากการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจไร้ซึ่งระบบ และ ล่าช้า ย่อมทำให้โอกาสแห่งความสำเร็จลดลงได้

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานอย่างตรงจุดและถูกต้อง ภายในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ประยุกต์ให้สามารถใช้งานได้จริง เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่มีต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์กร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหาและตัดสินใจที่เข้มแข็ง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

Module 1: หัวใจสำคัญ !!! ของการเป็นหัวหน้างานมือโปร
    1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนองค์กร”
2. กฎแห่งการเป็น “ หัวหน้างานมือโปร ”  เก่งคน เก่งงาน เก่งคิด เก่งพิชิตปัญหา เก่งตัดสินใจ
3. แบบอย่างพฤติกรรมและคุณลักษณะของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
• มองและรับรู้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
• พุ่งชน !!! ปัญหา และ แก้ไขได้อย่างดีเยี่ยม
• กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือแก้ปัญหา
• เป็นนักคาดการณ์ปัญหา
     4. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ตนเอง…ค้นหาสิ่งที่ขาดหาย
     5. ปัญหาและอุปสรรคที่หัวหน้างานมักประสบ
– แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด…เสียเวลาแก้ไข ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
– ตัดสินใจผิดพลาด…สร้างความเสียหายให้องค์กร
– อื่น ๆ
     6. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ปัญหา…หาต้นตอเหตุแห่งความผิดพลาด

Module 2 : สรรค์สร้างการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเหนือชั้น…สำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
     7. เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีกึ๋น….สำหรับหัวหน้างาน
• ระบุปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจน
• หาทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย
• วิเคราะห์ทางเลือก และ หาเกณฑ์การตัดสินใจเลือก
• ตัดสินใจเลือก และ ลงมือแก้ไขอย่างชาญฉลาด
• สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
8. การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเหนือชั้น
• 6 W’s 1 H
• เทคนิคการใช้แผนภาพ
• อื่น ๆ
    9. กิจกรรม Workshop สร้างอาวุธที่เข้มแข็ง…ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
    10. การสร้างลูกน้องให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจเป็น
• การฝึกฝนให้ลูกน้องกล้าเผชิญกับปัญหา
         • การสอนเทคนิควิธีการ ลูกล่อลูกชน ในการแก้ปัญหา
• การฝึกฝนให้ลูกน้องใช้ ปฏิภาณ ไหวพริบในการแก้ปัญหา อย่างถึงลูกถึงคน
    11. กิจกรรม Workshop ถ่ายทอดวิธีการ สร้างนักแก้ปัญหาในองค์กร
    12. ลดปัญหาด้วยการสื่อสาร และ ประสานงานอย่างได้ผล
13. Action Plan : ฝึกฝนตนเอง พัฒนาลูกน้องให้เป็นนักแก้ปัญหา
14. สรุปคำถามและคำตอบ

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
20/10/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
20/10/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ