ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

August 21

Public training  ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO อบรม  21 สิงหาคม 2567

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/ 09.00-16.00  (ไม่รวม VAT)

 

หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นบอกกล่าวตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวดเร็ว ถูกต้อง รอบคอบ ครอบคลุมและทั่วถึง โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ การใช้เทคนิคการรายงาน การติดต่อสื่อสาร  และการขอคำปรึกษา แบบ HORENSO

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
 2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO
 4. หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 5. 3 เสาหลัก HORENSO
  1. Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2. Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  3. Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 6. หัวใจสำคัญของ HORENSO
  1. ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น  ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
 7. การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

 

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา พนักงานปฏิบัติการ หรือผู้สนใจทั่วไป
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ

 

ระยะเวลาอบรม

จำนวน 1 วัน

ผู้เข้าอบรที่เหมาะสม  35 – 40 ท่าน  ต่อรุ่น  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : 0988209929

Facebook : tesstrainingpage

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ