ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

February 23

- 3900฿

Public Training หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา สำนวน วลีและคำต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้อง

หัวข้อเนื้อหา

เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ
เทคนิค 5 ข้อ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
ทบทวนหลักไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
เรื่อง (Subject)
คำขึ้นต้น (Salutation)
เนื้อหา (Message Body)
คำลงท้าย (Complementary Closing)
พักเบรก
WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับส่วนประกอบที่สำคัญ
แสดงวัตถุประสงค์
ยืนยันข้อมูล
อ้างถึงข้อมูลครั้งก่อน
ระบุความต้องการ
ยืนยันความต้องการ
ต้องการความช่วยเหลือ
รอการตอบกลับ
แสดงความขอบคุณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการเขียนตอบกลับที่ส่งมา
แสดงการขอบคุณ
แสดงความเสียใจ
แสดงการแจ้งข่าวดี
แสดงการขอโทษที่ไม่ได้รับตอบกลับทันที
พักเบรก
WORKSHOP 3 : กรณีศึกษา และตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อซื้อขาย
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
{ การบรรยาย       { กิจกรรม และเกม    { การแสดงออก
{ กลุ่มสัมพันธ์       { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากรนำการสัมมนา
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทำงาน
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
– ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
– ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com
www.inwtraining.com

Details

Date:
February 23
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
February 23
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร