ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอักฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

03/05/2023

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อบรม 3 พ.ค.66 อ.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

• เพื่อศึกษาและเรียนรู้หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
• เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ภาษา สำนวน วลีและคำต่างๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน ชัดเจน และถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากรตามที่บริษัทกำหนด จำนวนไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น

หัวข้ออบรม

เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ
เทคนิค 5 ข้อ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
ทบทวนหลักไวยากรณ์ เครื่องหมายต่างๆ ที่จำเป็นในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
โครงสร้างและรูปแบบของการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ และการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
เรื่อง (Subject)
คำขึ้นต้น (Salutation)
เนื้อหา (Message Body)
คำลงท้าย (Complementary Closing)
พักเบรก
WORKSHOP 1 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจกับส่วนประกอบที่สำคัญ
แสดงวัตถุประสงค์
ยืนยันข้อมูล
อ้างถึงข้อมูลครั้งก่อน
ระบุความต้องการ
ยืนยันความต้องการ
ต้องการความช่วยเหลือ
รอการตอบกลับ
แสดงความขอบคุณ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
WORKSHOP 2 : ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการเขียนตอบกลับที่ส่งมา
แสดงการขอบคุณ
แสดงความเสียใจ
แสดงการแจ้งข่าวดี
แสดงการขอโทษที่ไม่ได้รับตอบกลับทันที
พักเบรก
WORKSHOP 3 : กรณีศึกษา และตัวอย่างการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการติดต่อซื้อขาย
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจสำหรับการจัดการปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วันและเวลาสัมมนา

รุ่นที่ 24 วันที่ 30 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่สัมมนา

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ