ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

January 17

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ 17 มกราคม 2567 อ.ประภาภรณ์

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในโลกของการทำงาน การสื่อสารโดยใช้การเขียน Email ภาษาอังกฤษติดต่อธุรกิจกัน เป็นการสื่อสารที่ใช้การอย่างแพร่หลายและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการดำเนินธุรกิจ ทุกระดับและทุกขนาดองค์กร ทักษะการเขียน Email มีความสำคัญอย่างมากที่ผู้สื่อสารจะต้องทราบหลักการ รูปแบบวิธีการเขียน EMail ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมืออาชีพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสามารถสื่อสารตามที่ตั้งเป้าหมาย ส่งผลลัพธ์ที่ดีในการติดต่อ เจรจา ประสานงานทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียน Email ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามหลักสากล

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มทักษะในการเขียน Email ภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานทุกระดับต้น อาวุโส และหัวหน้างาน

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1.ความจำเป็นการใช้ Email ในการสื่อสารธุรกิจสำหรับโลกปัจจุบัน

 1. หลักการสำคัญในการเขียน Email อย่างมืออาชีพ การเขียน Email อย่างถูกต้องตามหลักสากล
 2. ทบทวนหลักไวยากรณ์ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สำคัญ

Tense ต่างๆที่ใช้บ่อยในการเขียน Email โครงสร้างประโยค Simple Sentense,Compound Sentense

and Complex Sentense

4.เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การตั้ง Headline ที่ตรงประเด็น
 • การเริ่มต้น (Greetings)
 • เนื้อเรื่อง (Reason for Writing)
 • บทสรุป (Closing Phrases)

5.ภาษาที่เหมาะสม และมารยาทและข้อควรระวังในการเขียน Email

6.ประเภท Email ธุรกิจต่างๆ

6.1 Email ติดต่อเรื่องสินค้า

 • Enquiries
 • Orders
 • Quotations
 • Complaint
 • Apologize

6.2 Email ติดต่อการให้บริการ

 • Appreciation for good service
 • Complaint for the service
 • Reply for the complaint
 • Re question for payment

7.Workshop : การเขียน Email อังกฤษธุรกิจ

8.สรุปการเรียนรู้

วิทยากรมืออาชีพ จากสถาบันTesstraining

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming, Game  และpractical Practice การฝึกปฏิบัติจากหัวข้อที่ตั้งไว้ เพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจผ่านการทดลองทำจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

 

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
January 17
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
January 17
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ