ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกแบบบูรณาการของผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต  Proactive Communication Leader in Crisis Management

April 11

- 3900฿

  เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกแบบบูรณาการของผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต  

   Proactive Communication Leader in Crisis Management  อบรม 11 เมษายน 2567

 

อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

ที่มาของหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการจัดการในภาวะวิกฤตอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤติทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ระยะเวลาการฝึกอบรม  :  3 ชม.

Topics

 

  1. ที่มาและความสำคัญของภาวะวิกฤตกับองค์กร
  2. ภาวะผู้นำกับกระบวนการประสิทธิภาพของการสื่อสาร
  3. เจาะลึกแนวทางวิเคราะห์จิตสำนึกการสื่อสารระหว่างบุคคล

(Transactional Analysis : TA)

 

  1. เจาะลึกขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตในเชิงรุก
  2. การวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบบูรณาการทั้งระบบ
  3. เทคนิคการสื่อสารให้ชัดเจนแบบบูรณาการในภาวะวิกฤต
  4. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแบบเข้าถึงทันเวลา

 

  1. กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นลำดับ
  2. Workshop : ถอดแบบการจัดการภาวะวิกฤติไต้หวันโมเดล (กรณีศึกษา)

 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม  เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา  หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในองค์กร

 

 

 

รูปแบบการฝึกอบรม
    – Virtual Class Online Training by Conference Meeting Application

– อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนแนวคิดร่วมกัน

– สรุปและถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
April 11
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
April 11
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ