ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิตภาคปฎิบัติ

05/07/2023

- 3900฿

Public Training เปิดรับสมัคร หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิตภาคปฎิบัติ อบรม 5 กรกฎาคม  2566

หลักการและเหตุผล

ในการแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบันล้วนต่างแสวงหาความอยู่รอด ไม่ใช่เพียงแค่ผลกำไรในแต่ละปี การบริหารองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบให้เหนือคูแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง ตลอดจนระยอเวลาการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดัชนชี้วัดความสำเร็จของงาน KPI (Key Performance Index) จึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบกิจกรรม การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารคน และกิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิต

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารการผลิตภาคปฎิบัติ จะเน้นการนำ KPI (Key Performance Index)  ไปปรับใช้การบริหารการผลิตโดยสามารถกำหนดตัวชี้วัด การวางเป้าหมาย การวางแผนงาน โดยสามารถให้พนักงานได้นำ KPI ไปใช้ในการบริหารจัดการวางแผนการผลิต เพื่อสามารถช่วยเรื่องการลดต้นมทุน การบริหารกิจกรรมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ KPI ไปปรับใช้ในการบริหารการผลิตได้
 2. เพื่อนำความรู้และเทคนิคต่างๆในการส้รางดัชนชี้วัด KPI ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานกระบวนการผลิต

เนื้อหาการบรรยาย

 1. ทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร
 2. เป้าหมายที่สำคัญในกระบวนการผลิตคืออะไร
 3. Key Point Success สำหรับการผลิต
  1. โครงสร้างต้นทุน
  2. การลดต้นทุน
  3. 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 4. ความรู้เกี่ยวกับบริหารการผลิต
 5. การวางแผนการผลิตตามหลัก PDCA Model
 6. KPI กับกระบวนการผลิต
 7. ขั้นตอนการจัดทำ KPI และการติดตาม
 8. สิ่งที่ควรระวังในการจัดทำ KPI
 9. ความสำพันธ์การบริหารการผลิตกับ KPI
 10. กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการบริหารการผลิต
  1. กิจกรรม QCC
  2. กิจกรรม KAIZEN
 11. สรุป/ถาม-ตอบ

 

รูปแบบการเรียนรู้

 • การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม
 • การนำเสนอ พร้อมให้ผู้เข้าอบรมสรุปการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม        

เวลา 9.00-16.00 น.

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
05/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
05/07/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ