ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

July 29

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0) 29 กรกฎาคม 2567

หลักการเเละเหตุผล
ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์
สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานจัดส่งสินค้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่งสินค้า
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

หัวข้ออบรม
หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม
หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า
รูปแบบหลักการของการขนส่ง
การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
พักเบรก
บรรยาย (ต่อ)
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง
การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง
โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า
พักกลางวัน
บรรยาย (ต่อ)
การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก
การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง
การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง
พักเบรก
เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง
การขนส่งแบบ Home Delivery หรือ Last mile delivery
ที่กำลังได้รับความ นิยม
การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time)
Transport 4.0 ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น
กรณีศึกษา
สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
2,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) 09.00-16.00
พิเศษลงทะเบียน 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM
หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

 

สามารถจัดรูปเเบบ In-house Training (การอบรมภายในสถานที่) การจัดอบรมที่ทางสถาบันจะเข้าไปทำการฝึกอบรมให้ที่บริษัทของลูกค้าเองได้ค่ะ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ