ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relationship Management

May 31

- 3900฿

เปิดรับสมัคร หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relationship Management 31 พฤษภาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ ในยุคการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงเช่นนี้ สินค้าและบริการในแต่ละธุรกิจย่อมไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ “สายสัมพันธ์” จะเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและจะเป็นโซ่ตรวนที่มัดใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างสัมพันธ์ให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสร้างสายสัมพันธ์อย่างสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการบริการให้โดนใจลูกค้า
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจนถูกอกถูกใจลูกค้า
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1. กรอบแนวคิด “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า-CRM”
2. การหาลูกค้าใหม่ และการรักษาลูกค้าเก่า พร้อมเทคนิค
3. หลักของการบริหารความสัมพันธ์- เรียนรู้หัวใจของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ลำดับ/ ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์ – เรียนรู้ลำดับการหยั่งรากลึกความสัมพันธ์กับลูกค้า
5. ประเภทของการบริหารความสัมพันธ์- เลือกประเภทการบริหารความสัมพันธ์ที่เหมาะกับธุรกิจ
• ตัวอย่างองค์กรที่ไม่บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เรียนรู้ผลที่จะเกิดขึ้น
6. ลูกค้าที่ควรสร้างความสัมพันธ์ด้วย- ลูกค้ากลุ่มใดที่ควรทุ่มเทในการสร้าง CRM ด้วย
7. การติดตามและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า- เทคนิคในการติดตามลูกค้า
8. เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
8.1 Software
8.2 Website/ Social Media
8.3 Smart Phone/ Tablet
8.4 พนักงาน
9. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์- ธุรกิจของคุณต้องทำ Call Center ไหม จะปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างไร
10. ช่วงเวลาในการสร้างความสัมพันธ์- จะบริหารช่วงเวลาให้เหมาะกับ CRM ได้อย่างไร
11. ประโยชน์ของ “การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า-CRM”
12. สรุป คำถามและคำตอบ

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่งลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว
ฟรี1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

หลักสูตรสามารถจัด In-house เเจ้งรับข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
May 31
Cost:
3900฿
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

Details

Date:
May 31
Cost:
3900฿
Event Category:

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร