ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

August 24

- 3900฿

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) (1วัน) 24 สิงหาคม 2566 โดย อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

ราคา 2,500  บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมรชั่นลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป gเข้าอบรมได้ 4 ท่าน

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)
ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ องค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์ซึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็น ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามาราถตังตัวได้ทัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดบจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


วัตถุประสงค์ (Objective )
1.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
2.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
4.
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ

 


เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
1.
กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
2.
ความสำคัญของBusiness Continuity Management (BCM)
3.
องค์กรประกอบของ (BCM)เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
4.
ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
5.
ข้อกำหนดของระบบ BCMและความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
6.
ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood)และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
7. Workshop 1:
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งลต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
8.
เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)
9.
การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
10.
บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง
11.
การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน
ความเป็นผู้นำ (Leadership)
การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)
การสนับสนุน (Support)
การดำเนินการขององค์กร (Operation)
ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)
การปรับปรุง (Improvement)
12.Workshop 2:
การจัดทำแผนการบริหาความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
13.
การสร้างวัฒนธรรม (BCM)เพื่อการนำไปImplementให้สอดคล้องกับISO 22301
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)
• 9.00-16.00
น.
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

ลงทะเบียนพร้อมกัน 3 ท่าน เหลือ ท่านละ2,200บาท

 

 

รูปแบบการบรรยาย

4.1 การบรรยายออนไลน์ โปรเเกรมZoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

4.2 เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้า

4.3 มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

4.4 หากผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทาง EMS

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
August 24
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
August 24
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร