ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศที่สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ

27/11/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศที่สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ  อบรม 27 พฤศจิกายน 2566

                     ในโลกแห่งธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความแตกต่างสำหรับสินค้าประเภทเดียวกันหรือบางครั้งอาจจะวางยุทธศาสตร์ไปไกลถึงขนาดที่ต้องการเป็นผู้นำทางการตลาด  ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านราคา  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และทางด้านการส่งเสริมด้านการขายและการตลาด พยายามสร้างพฤติกรรมการซื้อจากลูกค้าใหม่และซื้อซ้ำจากลูกค้าเดิมให้มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างนั้นนอกจากความแตกต่างด้านสินค้าแล้ว เราควรจะคำนึงถึงกลยุทธ์ความแตกต่างในด้านมาตรฐานการให้บริการ สร้างความสัมพันธ์ ที่บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ได้ใจลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าภายนอก และภายใน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการด้วยใจ (Service mind) หรือที่เราเรียกกันโดยรวมว่า การบริการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นอกจากจะต้องปลูกฝังเป็นจิตสำนึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจะต้องสามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพด้วย เพื่อความได้เปรียบและรักษาลูกค้า สามารถครองใจให้อยู่กับเราตลอดเวลา มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้าแลตราองค์กร ทำให้องค์กรมีความก้าวหน้า เติบโต แข็งแรง และยั่งยืนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ในที่สุด

 

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • สามารถสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศด้วย Service mind
 • สร้างทัศนคติที่ดีในงานให้บริการลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับลูกค้าภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิค และกระบวนการต่างๆ ในการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • เทคนิคการบริการด้วยใจ เพื่อครองใจ และสร้างความประทับใจในการจงรักภักดีต่อตราสินค้าและองค์กรจากลูกค้า
 • เรียนรู้ระบบมาตรฐานการบริการลูกค้าสัมพ้นธ์ทั้งระบบ
 • บทบาท หน้าที่ และประสานงานในการทำงานเป็นทีมร่วมกันในงานบริการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1 วัน  (09.00-16.30 .)

 

หัวข้อบรรยาย

09.00-12.00 น.

 • แนวโน้ม ความสำคัญของธุรกิจการบริการ
 • บริการที่ดีเลิศต้องบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์

Workshop : Customer Service Excellence Problem

 • ทัศนคติ และภูมิคุ้มกันการบริการยุคใหม่(เหนือกว่าคู่แข่ง)
 • ความคาดหวังการบริการจากลูกค้า(ตอบสนองได้ทุกระดับ)
 • จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า
 • จุดอ่อนการบริการที่ไม่ควรมองข้าม
 • เคล็ดลับการเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
 • การสร้างความส้มพ้นธ์ทั้งกับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก
 • บุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการ(การโต้ตอบ การแต่งกาย)

 

13.00- 16.30 น.

 1. เทคนิคการสร้างระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์(มาตรฐานบริการ)
 2. ยกระดับการบริการลูกค้าสัมพันธ์จากพื้นฐานถึงระดับสูง
 3. จิตวิทยาการอ่านภาษากาย(ความรู้สึกที่แท้จริงของลูกค้า)
 4. เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานให้บริการ(รู้สึกถึงความแตกต่าง)
 5. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในการติดตามและดูแล(สร้างความประทับใจ)
 6. การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก : คำต่อว่าจากลูกค้า
 7. ทำไมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมบริการไม่ค่อยได้ผล
 8. ขั้นตอนการสร้างทีมงานบริการ(Team Service Excellence)
 9. จุดอ่อนไหวการส่งต่อ การประสานงานในทีมงานบริการ

        Workshop : Customer Service Excellence Solution

 

ผู้เข้าฝึกอบรม

หัวหน้างาน พนักงานบริการลูกค้าทุกระดับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง และกระตุ้นความคิดร่วมกัน
 • แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มฝึกร่วมกันแบบระดมความคิดในด้านการบริการ
 • สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Line id : @inwtraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

Details

Date:
27/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
27/11/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ