ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

June 19

confirm จัดอบรม Online Training หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

อบรม 19 มิถุนายน 2567

 

หลักการเเละเหตุผล

        จากภาวะปัจจุบันการเจ็บป่วยอาการภูมิแพ้จากอาหารในผู้ใหญ่และเด็กเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งในแต่ละปีมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีอาการภูมิแพ้จากการบริโภคอาหาร ซึ่งยังไม่มีวิธีการรักษาอาการแพ้อาหารได้ ผู้บริโภคที่มีอาการแพ้อาหารจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ตัวเองแพ้เอง โดยอาหารที่ก่อภูมิแพ้อาหาร เช่น นม ไข่ สัตว์น้ำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีเปลือก ถั่วลิสง แป้งข้าวสาลี และถั่วเหลือง เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดแนวทางการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะช่วยในการคุ้มครองและดูแลการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ลงสู่ผลิตภัณฑ์เป็นหน้าที่สำคัญของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย มีความเหมาะสมต่อการบริโภค

 

       หลักสูตรนี้จะพัฒนาทักษะโดยมุ่งประเด็น ครอบคลุม เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการประกันว่า การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตรงตามที่กำหนดไว้และกฎหมาย อย่างสม่ำเสมอ ในทุกรุ่นที่ผลิตขึ้น

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ให้หลักการและวัตถุประสงค์การปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
  • เพื่อให้พนักงานทราบถึงแนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้
  • เพื่อให้พนักงานสามารถจัดการเกี่ยวกับระบบการควคบุม การดำเนินการแก้ไขแลพป้องกันการปนเปื้อนได้

 

หัวข้ออบรม

เข้าใจถึงความหมายของระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
หลักการและวัตถุประสงค์ การปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการความคุม
สารก่อภูมิแพ้
กฎหมาย/ กฎระเบียบสารก่อภูมิแพ้ในกลุ่มประเทศต่าง ๆ
พักเบรก
กฎหมายอาหาร ด้าน Food Allergen
Workshop : Food Allergen & Non Food Allergen
อาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
Workshop : Food Allergen list
พักกลางวัน
แนะนำหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมสารก่อภูมิแพ้
แนวทางการป้องกันการปนเปื้อนจากสารก่อภูมิแพ้
แนวทางการดำเนินการแก้ไขกรณีพบประเด็นการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้
พักเบรก
ระบบการจัดการและควบคุมการปนเปื้อนอาหารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในโรงงาน
Workshop : Food Allergen Management
สรุป ถาม-ตอบ

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

วันที่จัดอบรม  16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคา 2,500 บาท

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับใบประกาศ

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ