ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ

February 27

- 3500฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ อบรม 27 กุมภาพันธ์ 2567

ฝึกปฎิบัติจริง ผู้เข้าอบรมเตรียมNotebook (โน๊ตบุ๊ค) มาด้วยค่ะ วันอบรม

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรเนื่องจากเป็นเอกสารตามมาตรฐาน วิธีการทำงานและคู่มือในการดำเนินงานสำหรับทุกคนและผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กร หากมาตรฐานดังกล่าว ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมและทันสมัยอาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ผิดพลาด องค์กรเกิดความเสี่ยงสูงในการดำเนินการ

 

การควบคุมเอกสารและการบันทึกเอกสารคุณภาพ ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สำคัญหากองค์กรไม่มีวิธีการในการควบคุมและจัดเก็บที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCP เป็นต้น ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการถัดไปหรือการสอบกลับหาข้อมูลได้ยาก ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารและบันทึกจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

 

 

วัตถุประสงค์ : หลักสูตรนี้ มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…

 1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงโครงสร้างของเอกสารในระบบการจัดการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงวิธีการในการจัดทำเอกสารในรูปแบบของการเขียนพรรณนาและรูปแบบของการเขียน Flow Chart
 3. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงขั้นตอนในการอนุมัติเอกสาร การระบุสถานะในการเปลี่ยนแปลง การควบคุมการแจกจ่าย การควบคุมเอกสารจากภายนอก และ การควบคุมเอกสารที่ไม่ใช้งาน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจวิธีการควบคุมในการชี้ บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การนำออกมาใช้ ระยะเวลาในการจัดเก็บ และการทำลายบันทึก
 5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม เข้าใจถึงแนวทางในการควบคุมเอกสารและบันทึกโดย ระบบ Hard Copy และระบบ Electronic Media

 

หัวข้อเรียนรู้ :

 

เวลา                                          กิจกรรมการเรียนรู้

08.30 – 09.00 น.                      ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.                 Module 1 การตีความข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเอกสารตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการ เช่น ISO  GHP&HACCP เป็นต้น

 

Module 2 การชี้บ่งเอกสารระบบคุณภาพ

 • การจัดทำ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงใช้ “ใบขอดำเนินการเอกสาร”
 • เอกสารควบคุมจะประทับตรา “สำเนาฉบับควบคุม”
 • เอกสารที่ไม่ควบคุม เช่น เอกสารภายนอก จะไม่ประทับตรา “สำเนาฉบับควบคุม”
 • เอกสารที่ยกเลิก เช่น เอกสารภายนอก

 

12.00 13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.00 น.                Module 3 การควบคุมเอกสาร

 • การอนุมัติเอกสาร ก่อนนำไปใช้งาน
 • การทบทวน ปรับปรุงเอกสารให้ทันสมัย
 • การแสดงสถานะปัจจุบันของการปรับปรุงเอกสาร
 • การแจกจ่ายเอกสารฉบับที่เกี่ยวข้องไป ณ จุดปฏิบัติงาน
 • การควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์

 

Module 4 การควบคุมการบันทึก

 • จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การชี้บ่งบันทึกคุณภาพ / การจัดเก็บ / การนำมาใช้การป้องกันการเสียหาย
 • บันทึกต้องอ่านได้ง่าย มีการบ่งชี้ และนำมาใช้ได้โดยสะดวก

 

รูปแบบการเรียนรู้ :

+  บรรยายแบบกระชับ (Mini-Lecture) 60%

+  การฝึกปฏิบัติการ (Workshops)      40%

 

 

 

 

วันจัดฝึกอบรม : ระยะเวลา 1 วัน ตามวันที่บริษัทกำหนด   

 

ระยะเวลา : ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.  

 

กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรในองค์กร กลุ่มหัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ

 

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

Details

Date:
February 27
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
February 27
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ