ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

September 12

- 2500฿

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

รายละเอียด
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค H o r e n s o
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ข้อหัวการอบรม
1. ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
2.วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3.ความสำคัญและแนวคิด HORENSO และหลักการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น
4. 3 เสาหลัก HORENSO
oHoukuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
5. หัวใจสำคัญของ HORENSO
o ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
6.การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย

วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,475 บาท
ถ้าสมัคร 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน คือชำระเพียง 7,500 บาท หักภาษี 225 บาท จ่ายสุทธิ 7,275 บาท

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม   Online Zoom

ราคา 2500

วันที่อบรม 09/12/2023

การติดต่อ อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email: sanuphan.b@gmail.com

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร