ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

07/12/2023

- 3500฿

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

รายละเอียด

๑. ความสำคัญและการวางตำแหน่งของ หัวหน้า ในองค์กร
๒. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้า ในหน่วยงาน และฝ่ายบริหารคาดหวัง
๓. เรื่องที่คาดหวังต่อกันระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง และ ลูกน้องกับหัวหน้า
๔. คุณสมบัติ ความเป็นครูเมื่อสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกน้องเข้าหารือ
๕. พฤติกรรม การกระทำของหัวหน้างานที่พึงระวัง
๖. จิตสำนึกและการประพฤติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน
๗. เทคนิค การชมเชย เมื่อลูกน้องทำดี และ ติเตือน เมื่อลูกน้องทำผิด
๘. หัวหน้างานกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากร และ การบริหารข้อมูล
๙. เทคนิค การมอบหมาย และ ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. การสื่อสาร และ การประสานงานระหว่างฝ่าย ที่บรรลุผลค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท หักภาษี 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

3500

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ