East Meets West แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ04 ต.ค. 2563

East Meets West แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ

รายละเอียด

East Meets West แซนวิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ
หลักสูตรแซนด์วิช สำหรับร้านอาหารและกาแฟ
– เรียนรู้การทำแซนวิช ที่สามารถทำขายได้จริง
– การคำนวณต้นทุน และการเลือกซื้อวัตถุดิบ
– การตีน้ำสลัด หัวใจหลักของการทำแซนวิช
– บรรจุภัณฑ์และการห่อให้ปัง สด ใหม่ สะอาด
– น้ำสลัดที่ต้องเข้ากันกับไส้
– การจับคู่ไส้ชนิดต่างๆ
– ขนมปัง ทั้งขนมปังขาว โฮลวีท และชาร์โคล
– ไส้ต่างๆ ทั้งคาวและหวาน เช่น แซนวิชทงคัตสึ
– แซนวิช แบบอเมริกา แบบยุโรปพร้อมเทคนิค การตัด การหั่น การห่อ
– ได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองโดย วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตรแซนด์วิชสำหรับร้านอาหารและกาแฟ
พบกับสุดยอดเมนูขายดี
ที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านอาหารและร้านกาแฟ ❗❗

เรียนรู้การทำแซนด์วิชกว่า 10 ไส้ยอดนิยม หลากหลายรสชาติ
ทั้งแบบยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น มากมาย
เช่น แซนด์วิชหมูทงคัตสึ Tonkatsu หมูทอดชุบเกล็ดขนมปัง
// Club Sandwich // Dessert Sandwich //
Smoked Salmon Cream Cheese Sandwich เป็นต้น
พร้อมเทคนิคการเลือกสรรขนมปัง การทำไส้แซนด์วิช
และการทำน้ำสลัดคู่กันให้มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยเด็ด
*** เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารและกาแฟ หรือทำทานกันในครอบครัว ***
อบรมวันที่ 4 ตุลาคม 2563 (วันอาทิตย์)
เวลา 9.00 – 16.00 น.
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

*** สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ***
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-721-8469-72
หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (รวมผ้ากันเปื้อน วัตถุดิบตลอดการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 04/10/2020

ราคา : 6900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-70

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love