,

อบรมพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA”(อบรมวันที่ 25 เม.ย. 62)

อบรมพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA” สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า…