อบรมพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA”(อบรมวันที่ 25 เม.ย. 62)

อบรมพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า “Train the Trainers by NEA” วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา โดยวิทยากร
– ดร.อิทธิกร ขำเดช จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
– ผศ.ดร.เอก ชุณหชัชราชัย จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
#คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :
– พร้อมที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับผู้อื่น
– สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา หรือเคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
– เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือถ่ายทอดความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
*อบรมฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
**รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน!!!
***แจ้งผลการคัดเลือกวันที่ 15-18 เมษายน 2562 ทางช่องทางที่ผู้สมัครให้ไว้
***คลิกสมัครได้เลยที่ https://goo.gl/forms/8mg18b8GvLZR4oFF3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
091 8844982 หรือ
id line : traineradmin