อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง วัตถุประสงค์ของการอบรม****************************** 1)…

Integrated ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว(อบรมวันที่ 6 ก.ค. 62)

Integrated ISO 3 ระบบ จบในวันเดียว I.เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 และ ISO…

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน(อบรมวันที่ 20 ก.ย. 62)

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน …

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ(อบรมวันที่ 18 พ.ย. 62)

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก…

พื้นฐานการทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส Hand Lay uo(อบรมวันที่ 11 มิ.ย. 62)

พื้นฐานการทำชิ้นงานไฟเบอร์กลาส Hand Lay uo รายละเอียด สมาคมไทยคอมโพสิท ร่วมกับ บริษัท คอนกรีต…

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง(อบรมวันที่ 23 ก.ค. 62)

ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง ความสำคัญ …
,

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี  คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ…
,

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO" รุ่นที่…
,

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน…