อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(อบรมวันที่ 03 ต.ค. 62)

ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง โดยวิทยากรเชี่ยวชาญด้านไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์กำลังจากสถาบันที่มีชื่อเสียงจบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
เนื้อหาหลักสูตร
• พื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ C2000DSP
• Digital Input-Output, Hi-Res ADC, DAC, Hi-Res PWM, eQEP, Real-time monitoring, Inter-Processor Communication (Dual Core) and etc.
• การอินเตอร์เฟสกับวงจรแปลงผันกำลังต่างๆ เช่น AC-DC, DC-DC, AC-AC, DC-AC เป็นต้น
• การซิงโครไนซ์กับไฟไลน์สำหรับ phase control และ Grid connected inverter สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์และ พลังงานลม
• การสร้างสัญญาณ PWM สำหรับ DC chopper, SPWM และ Space Vector PWM สำหรับอินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสและสามเฟสสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่อง UPS และขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสสลับ
• ผู้เข้าอบรมทุกคนได้รันฮาร์ดแวร์จริง : อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส, Phase Control, Variable Frequency Motor Drive

ราคา
ท่านละ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับบอร์ดรุ่น LAUNCHXL-F28379D-C2000 Delfino MCUs F28379D LaunchPad Development Kit ผลิตโดย Texas Instrument Inc. ซึ่งมีจุดเด่นด้านการประมวลผลสามารถทำงานที่ความเร็วสูงสุด 800 เมกกะเฮิร์ต สามารถประมวลผลทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงที่มีความซับซ้อนได้มากกว่า และโมดูลต่าง ๆ เป็นแบบความละเอียดสูง
ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมลงโปรแกรมสำหรับอบรมมาด้วย
ผู้เข้าอบรมสามารถกลับมาทบทวนฟรีได้ 1 ครั้ง จำกัด 2 ที่นั่ง/รอบ
ติดต่อสอบถาม/จองอบรม
บริษัท ไทยรุ่งนิรันดร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1213/299 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 09 0962 5004
E-mail: thairungnirun@gmail.com
http://www.facebook.com/thairungnirunengineering/
LINE ID.: @atr4238q

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : 6000

การติดต่อ : จันทร์รุ่ง สามา

Email : thairungnirun@gmail.com

หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์(อบรมวันที่ 1 ต.ค. 62)

หลักสูตร Online Marketing โปรโมทและขายแฟรนไชส์

วันที่อบรม : วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
ลงทะเบียนเวลา : 09.30 น.
เวลาเรียน : 10.00 – 16.00 น.
ระยะเวลา : 5 ชั่วโมง
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

เพราะธุรกิจแฟรนไชส์ ไม่เหมือนธุรกิจทั่วไป การโปรโมท ประชาสัมพันธ์ธุรกิจต้องถามก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร บางแบรนด์โปรโมทเพื่อสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) บางแบรนด์โปรโมทเพื่อสร้างยอดขาย (Up Sell) รวมถึงความรู้ในการเล่าเรื่อง แบบไหน ตรงใจนักลงทุนที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเรา และที่สำคัญทำอย่างไรให้เค้าบอกต่อ ทั้งในมุมของ Product และ Business

“ทุกธุรกิจแฟรนไชส์ จำเป็นต้องมีชุดความรู้
เพื่อโปรโมทได้อย่างถูกต้อง ตรงกลุ่มเป้าหมาย
และสร้างยอดขายได้มากที่สุด”

หลักสูตรนี้จะสอนการทำการตลาดสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ โดยเฉพาะ Online Marketing for Franchise Business ผสมผสานการโปรโมท ผ่านเว็บไซต์และ Social Media เพื่อเพิ่มยอดขาย ขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เม็ดเงินในการลงโฆษณาอย่างคุ้มค่า และตรงกลุ่มมากที่สุด

วัตถุประสงค์ :
เรียนรู้การสร้าง Facebook Marketing, Facebook Advertising for Franchise
เรียนรู้การตลาดขั้นสูง PR Franchise Online
ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ บน Digital Platform เช่น IG
เรียนรู้คำสำคัญบนโลกออกไลน์ เพื่อทำกลยุทธ์ให้เฉียบคม วัดผลทาง Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การสร้าง LINE@ สำหรับธุรกิจ SMEs, การทำ CRM with Line@
เรียนรู้ความสำเร็จและความล้มเหลวจากกรณีศึกษา Online ประเภทต่างๆ
กำหนดการ :
09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Online Marketing for Franchise Business”
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.45 น. บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษา”
14.45 – 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. ถาม+ตอบ และสรุป
เหมาะสำหรับ :
เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการขยายสาขา ผ่านการทำตลาดออนไลน์
เจ้าของแบรนด์ ที่ต้องการศึกษาเรื่องแฟรนไชส์ และเน้นขายออนไลน์
ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจแฟรนไชส์ และวางแผนทำการตลาดขยายสาขาในอนาคต
หลักสูตรราคา 3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวพร้อมอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
สอบถาม ฝ่ายอบรม-สัมมนา โทร. 02-1019187

หลักสูตร Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ(อบรมวันที่ 6 พ.ย. 62)

หลักสูตร Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ

Advance PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ
วันที่ 6-7/11/19 เวลา 09.00-16.30 น.
สถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
1. Main function of GX works 3
2. Basic device
3. Screen configurator and basic operation
4. Operation GX works 3
5. Setting parameter

วิทยากร : วิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร พื้นฐาน PLC กับงานควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกร, ช่างเทคนิค, อาจารย์, ที่ปรึกษา, นิสิต, นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ราคา
“สมาชิกสสท. 6,500”
“บุคคลทั่วไป 7,000”
***ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%***
หมายเหตุ : ราคานี้รวมค่าเอกสาร, อาหารเบรค , อาหารกลางวันแล้ว

วันที่ : 06/11/2019

ราคา : 6500

การติดต่อ : 0-2717-3000 ต่อ 81

Email : nuthawadee@tpa.or.th

Professional Barista เรียนรู้เทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากลอย่างเข้มข้น 5 วันเต็ม(อบรมวันที่ 23 ก.ย. 62)

Professional Barista เรียนรู้เทคนิคการเป็น Barista มืออาชีพแบบสากลอย่างเข้มข้น 5 วันเต็ม

หลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการเป็นบาริสต้ามืออาชีพแบบสากล
ตั้งแต่พื้นฐานเมล็ดกาแฟ ทักษะการชิมกาแฟ { Cupping }
เพื่อจำแนกกลิ่น รสชาติ ความแตกต่างของเมล็ดกาแฟคั่วได้ถูกต้อง
ตลอดจนการใช้ Coffee Taste and Aroma Chart ประเมินเบื้องต้นของสาเหตุแห่งรสชาติ
แนวทางแก้ไข ข้อบกพร่องที่เกิดจาก สารกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว และการผลิตกาแฟ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 611,612 605-607,609-หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 29,000 บาท/ท่าน
โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่ : 23/09/2019

ราคา : 29000

การติดต่อ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 611,612 605-607,609-หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

Email : jaruwan.th@dtc.ac.th

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่(อบรมวันที่ 11 ก.ย. 62)

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 11-12กันยายน2562

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน

            ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

วันที่1 (บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์)

ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ

กระบวนการนำเข้า

กระบวนการส่งออก

การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก

กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือ ORDER ในการนำเข้า-ส่งออก

  • ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)

เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

  • กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

  1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย

          1.1เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย

   1.2ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ

   1.3เสนอขาย

  1. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

          2.1ข้อควรระวัง

   2.2เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง

   2.3พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า

  1. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

  1. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INTERNATIONAL  COMMERCIAL TERMSหรือINCOTERMS ® 2010)

EXW (EX-WORKS)

FCA (FREE CARRIER)

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)

FOB (FREE ON BOARD)

CFR (COST AND FREIGHT)

CPT( CARRIAGE PAID TO)

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)

DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

DAP (DELIVERED AT PLACE)

DPP (DELIVERED DUTY PAID)

  1. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

    O LETTER OF CREDIT (L/C) ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต

    O BILLS FOR LECTION (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

    O CONSIGNMENT  การฝากขาย

    O OPEN ACCOUNT (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ

    O CASH ADVANCED PAYMENT การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด

  1. การวิเคราะห์LETTER OF CREDIT โดยละเอียด

    O เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ

    O การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา

    O การขอแก้ไข L/C (AMENDMENT) ที่ถูกต้อง

  1. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

  1. การNEGOTIATE ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

  1. การทำINSURANCE ในการส่งออก

  1. วิธีการโอนL/Cให้กับผู้อื่น

10.1การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C

10.2การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)

10.3การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

  1. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยFORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT,ฯลฯ

  1. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

  1. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่2 (บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒนสุข)

พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  1. การจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ที่สอดคล้องกันและใช้ต่อเนื่อง

  1. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (ROYALTY FEE)

  1. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณีFTA

  1. พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-IMPORT, E-EXPORT)

  1. ราคาศุลกากร /ระบบราคาGATT

  1. การตรวจสอบพิกัดอัตราอากร และรหัสสถิติ

  1. การสงวนสิทธิ์และวางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร

  1. แนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรการนำเข้า-ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. การใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออก

  1. พ.ร.บ.ศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ พ.ศ.2560 /หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

  1. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่AHTH2017 ที่จะกระทบรายได้-รายจ่ายของกิจการพร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง

  1. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย “การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์” จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร / การเปลี่ยนเรื่อง “การผ่านแดนและการถ่ายลำ” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นต้น

  1. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิด มาตรา27

     –ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ3,900บาท/วัน (2 วัน 7,800 บาท)

ลงทะเบียนท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท/วัน

สถานที่อบรม: โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง2มื้อ และอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 กันยายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

cr.http://www.thaitrainingzone.com

(ISMED) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำการตลาดอย่างไร ในยุค Digital Disruption” สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม(อบรมวันที่ 28 ส.ค. 62)

(ISMED) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำการตลาดอย่างไร ในยุค Digital Disruption” สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

สสว. ร่วมกับ ISMED
ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม,เครื่องสำอาง และสปา
เข้าร่วมงานสัมมนา “ทำการตลาดอย่างไร ในยุค Digital Disruption” สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

• หัวข้อ ขายอย่างไรในยุค Digital Disruption
โดย ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัทชลาชล จำกัด
• หัวข้อ การตลาดแบรนด์ไทยในต่างประเทศ
โดย อาจารย์สุธี พนาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบีซีแอล จำกัด

วันอังคารที่ 27 ส.ค. 62 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัล ถ.รัชดา กรุงเทพฯ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2562

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
*ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย*
สมัครออนไลน์ เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ โปรดคลิ๊ก http://tiny.cc/78pqaz
หรือสแกน QR Code

เงื่อนไข
* ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิก สสว. และลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน SME Connext

ติดต่อเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
02-564-4000 ต่อ 2020, 2011, 2018 หรือ 066-095-0783, 092-224-5634
อีเมลล์ bizboe@gmail.com / bizboe13@gmail.com

วันที่ : 27/08/2019

การติดต่อ : ณัฐวิภา โลกะนัง จาก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โทร.02 564 4000 ต่อ 2020 / มือถือ 066 095 0783

Email : nutwipa@ismed.or.th

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่(อบรมวันที่ 10 ก.ย. 62)

ยืนยัน หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

หลักสูตร ความรู้ การนำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ ภาษีเเละพิธีการศุลกากรภายใต้กฎหมายศุลกากรฉบับใหม่10-11กันยายน2562

การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน

            ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

วันที่1 (บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์)

ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ

กระบวนการนำเข้า

กระบวนการส่งออก

การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก

กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือ ORDER ในการนำเข้า-ส่งออก

  • ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)

เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

  • กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน

  1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย

          1.1เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย

   1.2ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ

   1.3เสนอขาย

  1. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย

          2.1ข้อควรระวัง

   2.2เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง

   2.3พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า

  1. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า

การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

  1. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนด เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INTERNATIONAL  COMMERCIAL TERMSหรือINCOTERMS ® 2010)

EXW (EX-WORKS)

FCA (FREE CARRIER)

FAS (FREE ALONGSIDE SHIP)

FOB (FREE ON BOARD)

CFR (COST AND FREIGHT)

CPT( CARRIAGE PAID TO)

CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT)

CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO)

DAT (DELIVERED AT TERMINAL)

DAP (DELIVERED AT PLACE)

DPP (DELIVERED DUTY PAID)

  1. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน

    O LETTER OF CREDIT (L/C) ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต

    O BILLS FOR LECTION (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร

    O CONSIGNMENT  การฝากขาย

    O OPEN ACCOUNT (O/A) ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ

    O CASH ADVANCED PAYMENT การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด

  1. การวิเคราะห์LETTER OF CREDIT โดยละเอียด

    O เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ

    O การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา

    O การขอแก้ไข L/C (AMENDMENT) ที่ถูกต้อง

  1. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง

  1. การNEGOTIATE ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร

  1. การทำINSURANCE ในการส่งออก

  1. วิธีการโอนL/Cให้กับผู้อื่น

10.1การโอนจำนวนเงินทั้งหมดใน L/C

10.2การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)

10.3การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย

  1. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยFORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT,ฯลฯ

  1. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

  1. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่า ปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

วันที่2 (บรรยายโดย อ.วิชัย มากวัฒนสุข)

พิธีการศุลกากร กฎหมายภาษีศุลกากร พ.ร.บ.ศุลกากรฉบับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  1. การจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ที่สอดคล้องกันและใช้ต่อเนื่อง

  1. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (ROYALTY FEE)

  1. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณีFTA

  1. พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก และการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-IMPORT, E-EXPORT)

  1. ราคาศุลกากร /ระบบราคาGATT

  1. การตรวจสอบพิกัดอัตราอากร และรหัสสถิติ

  1. การสงวนสิทธิ์และวางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร

  1. แนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรการนำเข้า-ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์

  1. การใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออก

  1. พ.ร.บ.ศุลกากร ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ พ.ศ.2560 /หลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

  1. จุดเปลี่ยนแปลงของพิกัดอัตราศุลกากรใหม่AHTH2017 ที่จะกระทบรายได้-รายจ่ายของกิจการพร้อมหลักเกณฑ์ใหม่ที่ถูกต้อง

  1. การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติว่าด้วย “การขนส่งด้วยคอนเทนเนอร์” จะกระทบกับผู้ใช้และผู้ให้บริการอย่างไร / การเปลี่ยนเรื่อง “การผ่านแดนและการถ่ายลำ” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นต้น

  1. การเปลี่ยนแปลงบทลงโทษกรณีซื้อหรือรับไว้ซึ่งของเนื่องด้วยความผิด มาตรา27

     –ต้องดูเจตนาของผู้กระทำความผิดด้วยหรือไม่

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสิ้นค้า ผู้ที่มีหน้าที่หรือรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่อบรม (VENUE) : สถานที่อบรม:โรงเเรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26 ติด BTS สถานีพร้อมพงษ์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 10 กันยายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย : ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เบอร์ติดต่อ : 098-8209929 02-577-5369

ค่าธรรมเนียม (FEE) : สัมมนาฟรี

การจัดทำมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ประกอบการ SME โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โรงงานอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET (น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร)(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การจัดทำมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ประกอบการ SME โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โรงงานอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET (น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร)

หัวข้อสัมมนา
1. ข้อกำหนด GMP Codex
2. เอกสารในระบบ GMP Codex
3. อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4. สุขลักษณะส่วนบุคคล
5. การตรวจสอบคุณภาพ (QC)
6. การจัดทำระบบ GMP Codex ให้ประสบความสำเร็จ
7. การรักษาระบบให้สม่ำเสมอ
8. ปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข

ค่าฝึกอบรม 1,000 บาท/คน
+ Certificate อาหารกลางวัน 1 ของว่าง 2

จัดโดย : rg8consultant
วิทยากร : อ.วิมล กวินวิภารักษ์
ที่ปรึกษาอิสระ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสัมมนา SME Market Nakornprathom

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET
โรงงานน้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร
โรงงานอาหาร/เครื่องดื่ม ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหาร , ผู้จัดการโรงงาน
3. QMR , ผู้จัดการ QC
4. หัวหน้างาน ควบคุมการผลิต
5. ผู้ที่สนใจ จะทำระบบ GMP Codex

การติดต่อ : @rg8consultant Tel : 089.610.2766

Email : rg8consultant@gmail.com

หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม(อบรมวันที่ 14 ก.ค. 62)

หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม

หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม

(!) รับเพียง 15 ท่านเท่านั้น(!)

(hand pointing right)หลักสูตรการประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติ

และหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 28,900.00 บาท ราคาพิเศษ 28,900 บาท หากสมัครภายในวันที่ 26 มิ.ย. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้ติดต่อ: พชรภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 023451235

 

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง

วัตถุประสงค์ของการอบรม******************************

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า

2) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการคลังสินค้า

3) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขและบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีต้นทุนการดำเนินการลดลง

4) เพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม******************************

1) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการคลังสินค้า
3) กุญแจสู่ความสำเร็จ

– การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

– การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation)

– การพิจารณาด้านประสิทธิภาพ 5 ประการ

– การกำหนดและสร้างแผนผัง Value Stream Mapping / VSM เพื่อการลด Waste และเพิ่ม Value

– การจัดการหมวดหมู่สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ ABC และการจัดผังแบบ SLP (Systematic Layout Planning)

– การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า

– การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้

– สรุปการจัดการและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้า

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: พลอย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2106684