Occupation skill

Tarts 1 Day13 มิ.ย. 2563

Tarts 1 Day

รายละเอียด

TARTS (1 DAY)
MENUS :
– คาราเมลช็อกโกแลตทาร์ต (Caramel Chocolate Tart)
– เลมอนเมอร์แรงทาร์ต (Lemon Meringue Tart)
– ช็อกโกแลตมูสราสเบอรี่เจลลี่ทาร์ต (Chocolate Mousse and Raspberry jelly Tart)

TARTS 1 DAY

…. สอนละเอียดทุกขั้นตอน มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ….
เรียนรู้การทำทาร์ตที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับทาร์ต 3 แบบ 3 สไตล์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และชำนาญด้านการทำเบเกอรี่โดยตรง จากวิทยาลัยดุสิตธานี

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ (รับจำนวนจำกัด)
วันที่ 13 มิถุนายน 2563 (วันเสาร์)
เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี)
089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)
http://www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทาง E-mail : training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 5,990 บาท/ท่าน (รวมค่าวัตถุดิบ ผ้ากันเปื้อน เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % )

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 13/06/2020

ราคา : 5990

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)17 มิ.ย. 2563

“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร)

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet
“หลักสูตรหลักและขั้นตอนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) มุ่งสู่องค์กรดิจิทัลที่ยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 1 วัน ราคา 800.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 👍📑
ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 📑 ดูได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/index04.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/datagovernance/download0.html

☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
📲 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891

วันที่อบรม : 17/06/63

ราคา : 800

การติดต่อ : 09-5485-4059, 09-4629-7891

Email : najanan.k@igpthai.org

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 1/256324 ส.ค. 2563

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 1/2563

รายละเอียด

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน
รุ่นที่ 1/2563
จุดเริ่มต้นแห่งมืออาชีพคนทำขนม “สร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ” การเป็นคนทำขนมที่ดีสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน การ “เตรียม ผลิต ตกแต่ง และเก็บรักษา” อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นคนทำขนม ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่คุณจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆ และนำไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจได้

รายละเอียดหลักสูตร
1. หลักการประกอบขนมอบ เบเกอรี่
2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
3. การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน
4. การวางแผน และควบคุมต้นทุน
5. การฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่เด่นๆ มากกว่า 30 เมนู
6. การฝึกปฏิบัติงานด้านเบเกอรี่ 3 เดือน ในโรงแรมระดับมาตรฐาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์),
089 632 6255 (นุ๊ก)089 024 4334 (อ้อย), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

วันปฐมนิเทศ 20 กรกฎาคม 2563

อบรมแบบที่ 1 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมฝึกปฏิบัติงาน
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรม ระดับมาตราฐาน 6 วัน/สัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง
**เริ่มเรียน** วันที่ 24 สิงหาคม – 24 มกราคม 2564
ค่าอบรม 59,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ / ค่าดำเนินการติดต่อสถานที่ฝึกงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

อบรมแบบที่ 2 เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีเท่านั้น
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน ที่ Dusit Thani College ( 5 วัน/สัปดาห์ )
**เริ่มเรียน** วันที่ 24 สิงหาคม – 11 ตุลาคม 2563
ค่าอบรม 56,900 บาท (ค่าอบรมรวม ชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

เอกสารที่การรับสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
4.รูปถ่าย 1.5นิ้ว 4รูป (พื้นหลังสีฟ้า เสื้อเชิตสีขาวไม่สวมสูท)
5.เรซูเม่ (กรณีฝึกงาน)
6.ใบตรวจสุขภาพ (แบบฟอร์มของวิทยาลัย)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย ” วิทยาลัยดุสิตธานี ”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ” วิทยาลัยดุสิตธานี ” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ/หรือ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail : training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
หมายเหตุ *วันปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง

วันที่อบรม : 24/08/2020

ราคา : 59900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-70/หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน

Email : training@dtc.ac.th

หลักสูตรอาหารจีนระดับภัตตาคาร20 มิ.ย. 2563

หลักสูตรอาหารจีนระดับภัตตาคาร

รายละเอียด

หลักสูตรอาหารจีน ระดับภัตตาคาร
เรียนรู้การทำอาหารจีนแบบมืออาชีพ พร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย อาทิ การเลือกหาวัตถุดิบ การจัดตกแต่งจานอาหาร และเทคนิคการปรุงอาหารจีนแบบต้นตำรับ ถึง 24 เมนู สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ หรือทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถพิเศษในด้านการประกอบอาหารจีน
รายการอาหาร
1. สลัดจักรพรรดินี
2. ซุปเสฉวน
3. ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว
4. ซุปหูฉลามใส่เนื้อปู
5. ไก่ผัดโหงวก๊วย
6. ปลาแซลมอนทอดราดซอสพริกเกลือ
7. กุ้งผัดซอสมะเขือเทศ
8. ปลาจาระเม็ดเจี๋ยน
9. แก้มวัวตุ๋นสไตล์ฮ่องกง
10. หมูฮ้อง
11. กุ้งแม่น้ำผัดผงกะหรี่
12. บะหมี่ฮกเกี้ยนผัดกุ้ง
13. ปลาจาระเม็ดเปรี้ยวหวาน
14. เต้าหู้ทรงเครื่อง
15. กุ้งอบหม้อดิน
16. ปูเนื้อผัดซอสพริกไทยดำ
17. ปีกไก่สอดไส้ซอสเหล้าแดง
18. สันคอหมูตุ๋นเครื่องเทศในซอสเกรวี่
19. ผักสี่สหายน้ำแดง
20. ไก่ทอดพริกหอมคั่วเกลือ
21. แฮกึ้น
22. ขนมจีบกุ้ง
23. กระดูกหมูตุ๋นยาจีน
24. ซาลาเปาไส้ครีม, ไส้หมูแดง

“ หลักสูตรอาหารจีนระดับภัตตาคาร ”

เรียนรู้การทำอาหารจีนแบบมืออาชีพ พร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย
บอกเลยว่าเฉพาะที่นี่ที่เดียว ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู
พบกับหลากหลายเมนูเด่นกว่า 24 เมนู เอาใจลูกค้าที่รัก

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดภัตตาคาร ร้านอาหาร
เป็นพ่อครัวระดับมืออาชีพ รวมทั้งผู้ที่สนใจเพิ่มทักษะความสามารถในด้านการประกอบอาหารจีน

*** เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด ***
เริ่มอบรมวันเสาร์ ที่ 20 มิ.ย. 63 – 8 ส.ค. 63
เฉพาะวันเสาร์ 8 วัน
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบ pay-in
4. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)

การชำระค่าธรรมเนียม
ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 41,900 บาท/ท่าน (ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์ และวัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
– บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
– บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

วันที่อบรม : 20/06/2020

ราคา : 41900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร.085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

คอร์สสอนOnline ‘สร้างเงินล้านด้วยทรัพย์ประมูล14 พ.ค. 2563

คอร์สสอนOnline ‘สร้างเงินล้านด้วยทรัพย์ประมูล

รายละเอียด

📍คอร์สแนะนำยอดฮิตติดเทรน ทรัพย์ประมูลไว้ใจโค้ชบอย
คอร์สสอนOnline ‘สร้างเงินล้านด้วยทรัพย์ประมูล’
เราจะเรียนกันบน FB กลุ่มลับใน รูปแบบไลฟ์สด ถาม-ตอบ กันแบบสด ๆ มีการบ้าน มีWorkshop ให้ทำ
#Promotion 🔥 สำหรับ 50 ท่านแรก
ราคาปกติ 6,500 บาท ลดพิเศษเหลือ 4,990 บาทเท่านั้น (ครบแล้วปรับเป็นราคาปกติ)
.
เท่านั้นยังไม่พอ สำหรับผู้ที่สมัครเรียนคอร์สนี้.. เรียนจบแล้วต้องขายได้
พิเศษ!! โค้ชบอยแจกทรัพย์ให้ขายจริง ขายได้รับค่าคอม 3% ไปเลยยยย
พร้อมกลุ่มไลน์ ส่วนตัวเอาไว้ถามตอบของทุกคนในคอร์ส
.
เริ่มเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2563 (เรียน 4 วัน)
เวลาเรียน 19:30 – 21:30 น. ทุกวัน📆
.
หัวข้อเรียนมีอะไรบ้าง??
วันที่ 1 ทำความรู้จักกับกรมบังคับคดีและทรัพย์บังคับคดี
– ทำไม? ถึงต้องประมูลทรัพย์บังคับคดี
– การเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์
– หลักการเพิ่มราคาแต่ละครั้งในการยก
– ข้อควรทราบ การขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

วันที่ 2 วิธีหาทรัพย์บังคับคดี
– วิธีการค้นหาทรัพย์ที่จะทำการขายทอดตลาด
– เว็บไซต์กรมบังคับคดี
– การค้นหาข้อมูล เพื่อศึกษาการประมูล

วันที่ 3 การวิเคราะห์ราคาตลาด
– การวิเคราะห์ราคาขาย จาก ค่าเช่า
– วิธีการวิเคราะห์ราคาขาย เชิงเปรียบเทียบ
– การวิเคราะห์จากต้นทุน ( ค่าที่ดิน + สิ่งปลูกสร้าง )
– สรุปค่าใช้จ่ายแบบง่าย ๆ ให้เข้าใจ

และวันที่ 4 วิธีการทำการตลาด และ มีถาม-ตอบท้ายคอร์ส
– ขายลงประกาศเว็บไซต์
– ป้ายกองโจร
– ป้ายประกาศหน้าบ้าน
– ประกาศขายในเพจ
– ถามตอบท้ายคอร์ส
.
ติดตามผลงานวีดิโอได้ที่🔔🔔
https://www.youtube.com/watch?v=D6-BEKW43Mw&t=3s
.
🎓 สนใจเรียนคลิกเลย!
https://line.me/R/ti/p/millionshouse
.
💬 เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ต้องเรียนกับโค้ชบอยประมูล เท่านั้นนะครับ
.
📞 สอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE : @millionshouse
หรือโทร: 082-5215598 (จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
.
ชำระเงินลงทะเบียนได้ที่
เลขที่บัญชี 065-1-38404-4 ธนาคารกสิกรไทย นายพัชรพล หอมจำปา
.
#โค้ชบอย #สัมมนาอสังหาฯครบวงจรอันดับ1
#โค้ชบอยประมูล #อสังหาริมทรัพย์
#โค้ชบอยรีโนเวท #คุ้มค่า #คุ้มสุดๆ
#เซียนประมูลอสังหาฯ #คุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว
#นักค้าประมูลทรัพย์กรมบังคับคดี
#Millionhouserealestate #online…

วันที่อบรม : 14/05/2020

ราคา : 4990

การติดต่อ : สอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE : @millionshouse หรือโทร: 082-5215598 (จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

Email : sureewanmh@gmail.com

ติ่มซำระดับภัตตาคาร12 พ.ย. 2563

ติ่มซำระดับภัตตาคาร

รายละเอียด

Dim Sum Course
หลักสูตรติ่มซำระดับภัตตาคาร
เรียนรู้การทำติ่มซำแบบต้นตำรับของห้องอาหารจีนที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่รู้จักและกำลังกลายเป็นอาหารยอดฮิตพบกับเมนูเด่นที่มีความหลากหลาย กว่า 15 เมนูเด็ดสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 1
1. Crispy Minced Shrimps
2. Classic Crabmeat Spring Rolls
3. Drunken Chicken
วันที่ 2
4. Deep-Fried Stuffed Vegetable
5. Soup Dumpling
6. Steamed Promfret Filet Stuffed with minced shrimps in Chinese Brown Sauce
วันที่ 3
7. Steamed Seabass Filet in Soya Sauce
8. Deep-Fried Scallops Wrapped with Noodles
9. Steamed Stuffed Minced Shrimps
วันที่ 4
10. Barbecue Pork Sparerib
11. Braised Stuffed Chicken Wing with Shanghai Chili Sauce
12. Steamed Bun Filled with Eggs Custard
วันที่ 5
13. Hainan Chicken with Trio Sauce Dipping
14. Crispy Taro Dumplings
15. Snow Taro

หลักสูตรติ่มซำระดับภัตตาคาร
Dim Sum Course

พบกับเมนูยอดฮิตกว่า 15 เมนู ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีบ ซาลาเปา เผือกทอด และเมนูเด็ดๆ อีกมากมาย
เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการทำติ่มซำให้โดดเด่น ทั้งคุณภาพ และรสชาติแบบต้นตำรับระดับภัตตาคาร
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 5 วัน
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-721-8469-72 Line: @dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบ pay-in
4. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 35,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์ และวัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หลักสูตรติ่มซำระดับภัตตาคาร
Dim Sum Course

พบกับเมนูยอดฮิตกว่า 15 เมนู ไม่ว่าจะเป็น ขนมจีบ ซาลาเปา เผือกทอด และเมนูเด็ดๆ อีกมากมาย
เรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับในการทำติ่มซำให้โดดเด่น ทั้งคุณภาพ และรสชาติแบบต้นตำรับระดับภัตตาคาร
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยดุสิตธานี

อบรมวันที่ 14 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2563
อบรมเฉพาะวันเสาร์ 5 วัน
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-721-8469-72 Line: @dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบ pay-in
4. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 35,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์ และวัตถุดิบตลอดการอบรม) พร้อมสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

Best regards,

วันที่อบรม : 12/11/2020

ราคา : 35900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ /โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Barista Training Course20 มิ.ย. 2563

Barista Training Course

รายละเอียด

BARISTA TRAINING COURSE
1.ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ประวัติ และต้นกำเนิดของกาแฟ
2.การเลือกเมล็ดกาแฟและการเก็บรักษาให้มีคุณภาพ
3.การเลือกซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องทำกาแฟ วัตถุดิบที่จำเป็นในการเปิดร้านกาแฟ
4.การเลือกวัตถุดิบในการชงกาแฟ
5.เทคนิคการเป่าฟองนม
6.การชงกาแฟร้อนและกาแฟเย็นสูตรต่างๆ
7.การชงชา
8.การคำนวณต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ
9.เคล็ดลับและเทคนิคการเปิดร้านกาแฟอย่างมืออาชีพและให้ได้ผลกำไร
10.เมนูเครื่องดื่มในหลักสูตร เช่น อเมริกาโน่, คาปูชิโน่, มอคค่า, ลาเต้ เป็นต้น

Barista Training Course
ก้าวสู่การเป็นบาริสต้าอย่างมืออาชีพ พร้อมเปิดร้านกาแฟที่สร้างกำไรได้ตั้งแต่เริ่มต้น
2 in 1 หลักสูตรเดียวได้ทั้งการเป็นบาริสต้า และเปิดร้านกาแฟ
อยากเปิดร้านกาแฟให้ประสบความสำเร็จ ให้มืออาชีพเป็นผู้สอนคุณ
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจร้านกาแฟ

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563
อบรมวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ( 2 วัน )
เวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line ID: @dusit.edu หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc
โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี)
089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง E-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,400 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 20/06/2020

ราคา : 9400

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email, : training@dtc.ac.th

ขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ30 พ.ค. 2563

ขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

รายละเอียด

หลักสูตรขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ประกอบการร้านขนมไทยบุคคลทั่วไป หรือธุรกิจจัดเลี้ยง ในการพัฒนาทักษะ เรียนรู้หลักการ และเทคนิคการประกอบขนมไทย หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถคำนวณต้นทุนและมีแนวทางในการเปิดร้านขนมไทย เพื่อประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และทำผลกำไรอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ
วันที่ 1 เรียนรู้เรื่องการวางแผน วันที่ 6 ขนมไข่นกกระทา
การเปิดร้านขนมไทยเบื้องต้น ข้าวดอกจอก
การคำนวณต้นทุนและราคาขาย ขนมยิ้มเสน่ห์ (ขนมหัวเราะ)
วันที่ 2 กล้วยบวชชี วันที่ 7 ขนมหม้อแกงเผือก
ฟักทองแกงบวด ขนมบ้าบิ่น
บัวลอยสามสี ขนมโสมนัส
วันที่ 3 ขนมลอดช่องไทย วันที่ 8 ขนมตะโก้แห้ว เผือก ข้าวโพด
ขนมซ่าหริ่ม ขนมลูกชุบ
ขนมทับทิมกรอบ ขนมเม็ดขนุน
วันที่ 4 ขนมโคกะทิ วันที่ 9 ข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยา
ขนมช่อผกากรอง ข้าวเหนียวมูนหน้ากระฉีก
ขนมถั่วแปป ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง
ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง
วันที่ 5 ขนมปุยฝ้าย วันที่ 10 ขนมทองหยิบ
ขนมถ้วยตะไล ขนมทองหยอด
ขนมมันสำปะหลัง ขนมฝอยทอง

“หลักสูตรขนมไทยเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพ”
(Traditional Thai Desserts)
อบรมแบบเร่งรัด 10 วัน

เรียนรู้การประกอบขนมไทยอย่างมืออาชีพ
พบกับหลากหลายเมนูเด่นกว่า 27 เมนู ลงปฏิบัติจริงทุกเมนู
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการร้านขนมไทย ธุรกิจจัดเลี้ยง
หรือผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเทคนิคการประกอบขนมไทย
ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถคำนวณต้นทุน และมีแนวทางในการเปิดร้านขนมไทย
เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ

โปรโมชั่นพิเศษ ตามคำเรียกร้อง !!
สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที >> ท่านละ 400 บาท <<
( เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น !! )

>>> เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับจำนวนจำกัด <<<

อบรมวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 – 1 สิงหาคม 2563
อบรมเฉพาะวันเสาร์ (10 วัน)
วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line ID: @dusit.edu หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc
โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี)
089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง E-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ใบ pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 34,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารการสอน / ชุดเชฟ / อุปกรณ์ และ วัตถุดิบ ตลอดการอบรม) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 30/05/2020

ราคา : 34900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

อบรมฝึกอาชีพ ธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์ อื่นๆ18 ก.ค. 2563

อบรมฝึกอาชีพ ธุรกิจ ภาษา คอมพิวเตอร์ อื่นๆ

รายละเอียด

Latte Art
หลักสูตร Latte Art เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐาน การตีฟองนม และเรียนหลักสูตรบาริสต้ามาแล้ว ผู้เข้าเรียนจะได้รับความตื่นตาตื่นใจพร้อมกับได้เรียนรู้เทคนิคความละเอียดอ่อนในการเทลาย Latte Art อย่างสวยงามและมืออาชีพ
หลักสูตร 2 วัน
– สอนการปรับพื้นฐานการชงกาแฟ Espresso shot
– เรียนรู้อุปกรณ์สำกรับ Latte Art
– ฝึกฝนเทคนิคการตีฟองนมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีนมหลังทำ Latte Art
– เรียนรู้วิธีสร้างเนื้อนมที่ถูกต้องโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อเตีรยมการผลิตงาน Latte Art
– ฝึกปฏิบัติการเทลายพื้นฐาน เช่น ลายหัวใจ ใบไม้ ใบสน ลายคลื่น และลายทิวลิป

หลักสูตรลาเต้อาร์ต ( Latte Art )

หลักสูตรคุณภาพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน
เรียนรู้การทำ Latte Art ด้วยศิลปะการวาดลวดลายฟองนม
พร้อมเรียนรู้เทคนิคการวาดลวดลายต่างๆ ได้แก่ หัวใจ , ใบไม้ และทิวลิป และพื้นฐานการตีฟองนมแบบมือโปร
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเจ้าของกิจการร้านกาแฟที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับแก้วกาแฟ

อบรมวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Line ID: @dusit.edu หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc
โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี)
089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง E-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์คลิกที่นี่เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 11,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 18/07/2020

ราคา : 11500

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี/Latte Art

Email : training@dtc.ac.th

Professional Thai Cooking Program25 พ.ค. 2563

Professional Thai Cooking Program

รายละเอียด

อยากเป็นมืออาชีพด้านอาหารไทย ….ไม่ยากอย่างที่คิด
หลักสูตรการประกอบอาหารไทยมืออาชีพ รุ่น 1/63
(Professional Thai Cooking Program)

การประกอบอาหารไทยมืออาชีพ Professional Thai Cooking Program

หลักสูตรการประกอบอาหารไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุดของวิทยาลัยดุสิตธานี สอนการประกอบอาหารไทย คาว/หวาน ถึง 60 เมนู อย่างละเอียดทั้งในภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารไทยอย่างพิถีพิถันถูกต้องตามสูตรต้นตำรับทุกขั้นตอน ได้รสชาติที่อร่อย ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังได้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรวัตถุดิบ การจัดวางอาหารและตกแต่งจาน การสุขาภิบาลอาหาร การดูแลความปลอดภัยในการทำงานในครัว การจัดรายการอาหารในเมนูให้ดูหลากหลายครบถ้วนและน่าสนใจ อีกทั้งทราบวิธีการควบคุมต้นทุนอาหาร เพื่อลดต้นทุนแลละเพิ่มผลกำไร เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเป็นพ่อครัว/แม่ครัวมืออาชีพ ผู้ที่ต้องการเปิดร้านอาหารเอง ผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการมีความสามารถพิเศษด้านการประกอบอาหาร และแม่บ้านที่ต้องการพัฒนาฝีมือการประกอบอาหารเพื่อคนในครอบครัว

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
– ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
– ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ และการเลือกสรรวัตถุดิบ
– ภาษาอังกฤษสำหรับพ่อครัว/แม่ครัว
– หลักการประกอบอาหารไทย
– การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในการทำงาน
– การแกะสลักผัก – ผลไม้
– การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย คาว/หวาน ถึง 60 เมนู
– การวางแผนการจัดรายการอาหารและการควบคุมต้นทุนอาหาร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70,
098 829 6901 (สปอย)/ 086 598 5598 (พิมพ์) / 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) /
085 910 7888 (แจ๊คพอต)093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

ปฐมนิเทศ 8 พฤษภาคม 2563
เริ่มเรียน 25 พฤษภาคม 2563 – 12 กรกฎาคม 2563
อบรมภาคทฤษฏี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน
( 5 วัน/สัปดาห์ ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี
ค่าอบรม 60,900 บาท (รวม ค่าชุดเชฟ / อุปกรณ์ครัว / ตำราเรียน / วัตถุดิบ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% )

ปิดรับสมัคร 30 เมษายน 2563

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย ” วิทยาลัยดุสิตธานี ”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ ” วิทยาลัยดุสิตธานี ” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0
*** หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาส่งใบ PAY-IN และ/หรือ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail : training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
หมายเหตุ *วันปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 25/05/2020

ราคา : 60900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th