Occupation skill

,

สมัครฟรี พนักงานขายบัตรเครดิต เทสโก้โลตัส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณพัดชา จุนอนันตธรรม (เตย) Mobile: 085-116-8887

หลักสูตร ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้…
,

อบรมฟรี วิชาชีพ 6หลักสูตร เขตยานนาวา

ระหว่างวันที่ 5 มี.ค.- 9 พ.ค.61 อบรมวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00-15.00น. จำนวน 5หลักสูตร โดยอบรมหลักสูตรละ…
, ,

"ตลาดนัดอิ่มเกษตร" สาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ ตลาดนัดเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์…

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สุขใจในวิถีเกษตร"

  วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนพหลโยธิน…

#เขตยานนาวา #อบรมฟรี วิชาชีพ 6หลักสูตร  5 มี.ค. 61

#เขตยานนาวา #อบรมฟรี วิชาชีพ 6หลักสูตร เขตยานนาวาได้จัดฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับครัวเรือนที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่…
,

#อบรมวิชาชีพฟรี #เขตคลองเตย 15 ก.พ.-16 มี.ค. 61

#อบรมวิชาชีพฟรี #เขตคลองเตย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเสริมรายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย…

2018 Silpakorn Summer Music School

  ขอเชิญเข้าร่วม โครงการค่ายดนตรีฤดูร้อน "เรียนดนตรีวิธีศิลปากร" 2018 Silpakorn Summer Music School (SSMS) วันที่…