รวมข่าวการศึกษา Education News

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 34!

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 34! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! 🎉 สำหรับโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 34 . โครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ได้เข้ามาสัมผัสรสชาติใหม่ๆทางด้านการตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งการทำงานจริง . . โครงการ J-MAT หรือ ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้ทางด้านการตลาด ได้ลองสัมผัสรสชาติใหม่ๆในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น รสชาติของประสบการณ์การทำงานในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพของตนเอง และรสชาติของมิตรภาพระหว่างการทำงานจากเพื่อนหลากหลายสถาบัน ผ่านการเรียนรู้แบบบูรณาการ […]

ข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จแล้ว

 

สทศ.ออกข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 60 เสร็จแล้ว ขณะที่สสวท.ออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เสร็จในเดือนธ.ค.นี้ เชื่อข้อสอบครั้งนี้วัดความรู้เด็กได้แท้จริง

วันนี้(13 พ.ย.)ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สสวท.ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะมีการสอบปี 2561นั้น ขณะนี้ สสวท.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตทั้งสองวิชาดังกล่าวของนักเรียน ป.6 เสร็จแล้ว ส่วนข้อสอบของนักเรียนม.3 และม.6 อยู่ระหว่างการตรวจทานข้อสอบ ซึ่งมั่นใจว่าการจัดทำข้อสอบจะเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้คือเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ สสวท.ออกครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถวัดความสามารถของเด็กได้แท้จริง และเนื้อหาในข้อสอบจะไม่เกินจากตำราเรียนแน่นอน

ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ทุกวิชาที่รับผิดชอบเสร็จเรียบแล้ว พร้อมที่จะจัดสอบในปี 2561 และที่ผ่านมาสทศ.ได้เดินสายทำความเข้าใจกับศูนย์สอบทั่วประเทศถึงเนื้อหาการสอบโอเน็ตวิชาต่างๆ และชี้แจงให้โรงเรียนเตรียมตัวเด็กป.6ที่ต้องสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยด้วย ทั้งนี้นักเรียนที่จะสอบโอเน็ตสามารถเข้ามาดูรูปแบบข้อสอบโอเน็ตของทุกช่วงชั้นได้ที่เว็บไซต์สทศ. www.niets.or.th

 

 

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/609700

ข่าวรับตรง ธรรมศาสตร์ ลำปาง แจกทุนเรียนฟรี! สาขาวิทย์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้น ม.6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้

ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 15-31 ม.ค.2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th

 

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.unigang.com/Article/42610

รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

แกทแพท 61

รวมเนื้อหา-รูปแบบ-จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แต่ละวิชาจะออกเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน

จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และในส่วนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่ยึดหลักการสำคัญให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6

ล่าสุด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

GAT ความถนัดทั่วไป (60 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบบทความให้อ่าน และปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก

ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (150 คะแนน)

ส่วนที่ 2 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ (150 คะแนน)

1. Speaking and Conversation
2. Vocabulary
3. Structure and Writing
4. Reading Comprehension

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (45 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 30 ข้อ 180 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 15 ข้อ 120 คะแนน

เนื้อหา

1. ตรรกศาสตร์
2. เซต
3. ระบบจำนวนจริง
4. ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6. เรขาคณิตวิเคราะห์
7. ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8. เมทริกซ์
9. เวกเตอร์
10. จำนวนเชิงซ้อน
11. กำหนดการเชิงเส้น
12. ลำดับและอนุกรม
13. แคลคูลัสเบื้องต้น
14. การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15. ความน่าจะเป็น
16. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17. การแจกแจงปกติ
18. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3. สารและสมบัติของสาร
4. แรงและการเคลื่อนที่
5. พลังงาน
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7. ดาราศาสตร์และอวกาศ

แกทแพท 61

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (70 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 60 ข้อ 240 คะแนน ในส่วนระบายคําตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข : 10 ข้อ 60 คะแนน

เนื้อหา

1. กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
2. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3. เคมี สาร และสมบัติของสาร
4. พลังงาน ความร้อน และของไหล
5. คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (34 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 20 ข้อ 60 คะแนน แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 30 คะแนน และแบบอัตนัย : 4 ข้อ 210 คะแนน

เนื้อหา

1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู (120 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 90 ข้อ 225 คะแนน และแบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 75 คะแนน

เนื้อหา

1. ทัศนศิลป์
2. ออกแบบ
3. ดนตรี
4. นาฏศิลป์ / การแสดง

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3. สำนวน (Expression)
4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5. การออกเสียง (Prononciation)

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้นจากคํานามและคำกริยา (NomenVerb-Verbindungen) และสํานวนที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
2. ไวยากรณ์ระดับคำและระดับประโยค (Grammatik)

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2. คันจิขั้นพื้นฐาน
3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4. สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5. ญี่ปุ่นศึกษา

แกทแพท 61

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. คำศัพท์ และสำนวน
2. ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3. สัทอักษร
4. ความรู้ทั่วไป
5. อักษรจีน
6. การเขียน
7. การอ่าน
8. สนทนา

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. ไวยากรณ์
2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3. คำศัพท์
4. ความเข้าใจภาษา

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. คำศัพท์พื้นฐาน
2. ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3. ความเข้าใจภาษา

PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี (100 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ

เนื้อหา

1. ไวยากรณ์
2. คําศัพท์
3. สังคมและวัฒนธรรม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ขอบคุณข้อมูลจาก https://education.kapook.com/view181384.html

ชวนน้อง ๆ ร่วมค่าย Young Webmaster Camp เจาะลึกเว็บไซต์และวงการดิจิทัล

Young Webmaster Camp

ค่าย Young Webmaster Camp ค่ายเดียวในประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรสายเลือดใหม่ให้เเก่วงการเว็บไซต์เเละดิจิทัล  โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอีกครั้งในแนวคิด “Digital Innovation นวัตกรรมนำประเทศ”  

ภายในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาผลงานจริงผ่านการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากกูรูผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง อาทิ พี่บอย-อภิศิลป์จาก Pantip.com, พี่ปอนด์-ปกรณ์ จาก Dek-D.com, พี่เอ็ม-ขจร จาก MacThai.com, พี่ป้อม-ภาวุธ จาก TARAD.com ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้เเละประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่าย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ, กิจกรรมแชร์ประสบการณ์ตรงคนดิจิทัล, กิจกรรมบรรยายเเต่ละสาขาเเบบเจาะลึกและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งยังได้นำเสนอผลงานจริงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย

ตลอดค่าย 4 วัน 3 คืนที่เข้าค่ายในวันที่ 4-7 มกราคม 2561 น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะการทำงานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำพาประเทศไปสู่อนาคต ร่วมกันกับเพื่อน ๆ  4 สาขา ดังนี้

Web Content (สาขาการพัฒนาเนื้อหา) 

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแปลกใหม่ และกล้าที่จะแตกต่าง อยากสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นเนื้อหาที่โดดเด่น ชวนให้ติดตาม

Web Marketing (สาขาการตลาด) 

หนุ่มสาวไฟแรงที่พร้อมจะมองหาสิ่งใหม่ ๆ มาสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ซ้ำใคร ให้เว็บไซต์โด่งดังชั่วข้ามคืน

Web Design (สาขาการออกแบบ)

ดีไซเนอร์ตัวจี๊ด ที่ต้องการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมือโปรและอยากรังสรรค์ผลงานเว็บไซต์ ให้สวยสะดุดตา พร้อมดึงจุดเด่นออกมาผ่านการจัดวางอย่างมีสไตล์

Web Programming (สาขาการพัฒนาเว็บไซต์)

นักศึกษารุ่นใหม่ที่ชอบคิดเป็นระบบ อยากเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี พร้อมพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้โลกได้ตะลึง

Young Webmaster Camp

โดยคัดเลือกนักสร้างสรรค์เพียง 20 คนต่อสาขา รวมทั้งหมด 80 คน (สามารถเลือกได้เพียง 1 สาขา) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  ไม่จำกัดคณะเรียนเเละไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

นอกจากได้รับความรู้จากพี่กูรูในวงการแล้ว การเข้าค่าย Young Webmaster Camp ยังทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับเพื่อนที่มาจากต่างสาขาที่มีความรู้เเละประสบการณ์ที่ต่างกัน รวมไปถึงรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Pantip, Wongnai, Jitta, Dek-D, Thoth Zocial, Ookbee, Lnwshop, Rabbit’s Tale และองค์กรชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมจะช่วยเปิดมุมมอง สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ

การได้เข้าค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการก้าวเข้าสู่ครอบครัวดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเสียใจที่พลาดโอกาสใหญ่ในชีวิตครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้เข้าร่วมค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ https://ywc15.ywc.in.th

Young Webmaster Camp

“อย่าลังเลเมื่อโอกาสมาถึง มันอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล”

นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ จากค่าย Young Webmaster Camp 15 ผ่านทาง #YWC15 และสื่อสังคมออนไลน์ดังต่อไปนี้

• Facebook: https://www.facebook.com/ywcth
• Twitter: @ywcth
• YouTube: https://www.youtube.com/user/ywcth

ข้อมูลจาก https://education.kapook.com/view182213.html