รวมหลักสูตร อบรมฟรี 2561

ยอดนิยม

ยอดนิยม

ยอดนิยม

อบรมฟรี มาใหม่

UPCOMING TRAINING

นักบัญชี 4.0 กับการใช้โปรแกรมทางบัญชี (24 ก.ย. 61)

September 24

การจัดเก็บเอกสารบัญชีอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้ระบบ Cloud (Workshop) (หลักสูตรใหม่ 2561)

September 24 @ 08:00 - 17:00

หลักสูตร Digital Marketing กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล

September 25

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด ชั้นเซียน

September 25

หลักสูตร การบริหารการขาย 4.0

September 25

หลักสูตร Communication Power for Manager

September 26

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer)

September 26 @ 08:00 - 17:00

Confirm ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก การชำระเงินTESS Training

September 27 - September 287800฿

หลักสูตรฝึกอบรม : From Good to Great Manager

September 27

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

September 28

HR FOR NON-HR

September 28

สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0 (People Management in 4.0 Era)

September 29

ร่วมสัมมนา หลักสูตร C-TPAT ในราคาพิเศษสุดๆ….

October 2

หลักสูตร ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

October 3

หลักสูตร หลักจิตวิทยาการบริหารคนที่แตกต่าง

October 4

หลักสูตร เทคนิคการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า สู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง

October 5

Enneagram Transformation in Sand Tray: การเติบโตของคน 9 ลักษณ์ผ่านกระบะทราย

October 66000฿

การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA

October 6

เปิดขุมทรัพย์อสังหาให้เช่า

October 6

การจัดทำสมรรถนะตามหน้าที่งานสำหรับหัวหน้างาน (Job Competency Setting)

October 10