สัมมนาฟรี! โซลูชั่นและเครื่องมือจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ Therefore & AI-OCR

สัมมนาฟรี! โซลูชั่นและเครื่องมือจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัตโนมัติ Therefore & AI-OCR

สัมมนา DX Solution ระบบ AI-OCR แปลงตัวอักษรบนกระดาษอัตโนมัติ
และโซลูชั่นการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ Therefore
By ECMS LTD. & Canon Marketing
https://it-review.in.th/seminar-6th/

สุดยอดโซลูชั่น และเครื่องมือที่จะช่วยจัดเอกสาร
รวมถึงข้อมูลสำหรับธุรกิจของท่านอย่างมืออาชีพ

ลดเวลาในการป้อนข้อมูล
เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล
ยกระดับองค์กรสู่การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

เพิ่มผลผลิตการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
และเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้แบบเรียลไทม์

พบกับ 2 ผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญ
โซลูชั่นการจัดดการองค์กรโดยเฉพาะ

คุณณัฐรุจา ปานมา [ Customer Support Manager | ECMS ]
คุณจงรัก คณาฤทัยทิพย์ [ Solution Consult – Business Solution Division
| Canon Marketing ]

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ส.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 13:30 – 15:00 น.
ทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Webinar
สมัครร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี
https://it-review.in.th/seminar-6th/

เปลี่ยนข้อมูลจาก “เอกสารกระดาษ”
สู่ “ข้อมูลดิจิทัล” ง่าย ๆ ด้วย AI-OCR
By AIScanRobo
https://it-review.in.th/aiscanrobo/

เครื่องมือ DX ที่ดีที่สุดพร้อมระบบ AI
สำหรับงานหลังบ้าน!
ลดเวลากรอกเอกสารได้สูงสุด 90%!

เปลี่ยนข้อมูลจาก “เอกสารกระดาษ”
สู่ “ข้อมูลดิจิทัล” ง่าย ๆ

READ THIS ARTICLE
https://it-review.in.th/aiscanrobo/

โซลูชั่นการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ
Therefore
By Canon Marketing Thailand
https://it-review.in.th/therefore/

ยกระดับธุรกิจของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่ง

Smart Solution ที่จะทำให้คุณจัดการ
ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาด
ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ
ทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่อบรม

08/18/2022
Spread the love