รับสมัครเรียนออนไลน์ ดาราศาสตร์วิทยุและเทคโนโลยี 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564

รับสมัครเรียนออนไลน์
ดาราศาสตร์วิทยุและเทคโนโลยี
28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
คุณสมบัติ:
– เป็นนักศึกษา ป.ตรี (ปี 3-4) ป.โท ป.เอก
สาขาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความสนใจด้านดาราศาสตร์วิทยุ
– มีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
– ผู้ที่ผ่านการเรียนออนไลน์มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาติ The 13th East-Asian VLBI Workshop (EAVW) วันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 (ภาษาอังกฤษ)
– รับจำนวนไม่เกิน 30 คน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564
** บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://indico.narit.or.th/event/153/

 

การติดต่อ

Kitiyanee Asanok/NARIT

Email

kitiyanee@narit.or.th

Spread the love