ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) : เตรียมตัวเข้าสอบอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” แบบเข้มข้น19 มิ.ย. 2563

ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) : เตรียมตัวเข้าสอบอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” แบบเข้มข้น

รายละเอียด

ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) : เตรียมตัวเข้าสอบอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” แบบเข้มข้น

ติว บฉ. แบบเข้มข้น!!!! เดือนมิถุนายนมาแล้วจ้าาาา
เตรียมตัวอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” ในครั้งแรก
สอนสดผ่าน zoom และเรียนผ่านคลิปได้ไม่จำกัดในกลุ่มปิด

>>> Online Training Course by WT Training and Consultants Center

*** ข่าวดี ต่อเนื่อง 3,999 ไม่ต้องจ่าย จ่ายแค่ 999 !!!ตลอดงาน ***

>>> หัวข้อ ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) : เตรียมตัวเข้าสอบอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” แบบเข้มข้น
>>> วันที่ 19,20,21 มิถุนายน 2563
>>> สอนโดย อาจารย์ปุ๋ย นันทนาพร วงศ์ใหญ่
#มาติวแล้วไปสอบให้ผ่านด้วยกันน๊า #ยกระดับเป็นมืออาชีพด้านความปลอดภัย #ยกระดับจปมืออาชีพ

>>> สมัครโดย สแกน QR Code ในภาพหรือลิ้งค์ด้านล่างนี้
Link: https://forms.gle/bfsx9RDxEpWMVRjA9

FB: WongyaiTraining
Mobile: 097-128-1312, 095-549-0298
E-mail: [email protected]

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการ วัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

หัวข้ออบรมสัมมนา:
1. กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551
2. การจำแนกประเภทสารเคมีและวัตถุอันตรายสำหรับการจัดเก็บ และการใช้แผนภูมิแสดงวิธีการพิจารณาจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
3. การบริหารจัดการคลังสารเคมีและวัตถุอันตราย
4. ตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
5. แนวทางการจัดทำแผนผังพื้นที่จัดเก็บสารเคมีตามตารางการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
6. การจัดทำแผนผังการจัดเก็บ/ การจัดทำรายงานความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
7. ความอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย
8. การจำแนกประเภทสารเคมีและการติดฉลากที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)
9. เอกสารข้อมูลความปลอดภัยด้านสารเคมี (Safety Data Sheet: SDS)
10. การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

วันที่อบรม : 19/06/2020

ราคา : 999

การติดต่อ : คุณบอล โทร. 097-128-1312, 095-549-0298

Email : [email protected]

Spread the love