ตารางอบรม รายปี 2567

จะรวมทุกหลักสูตรฝึกอบรม แบบ Public Training ของทุกบริษัทฝึกอบรมที่ลงข้อมูลไว้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านโรงงาน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

สามารถค้นหาหลักสูตร หรือหาเรียงตามวันที่ได้เลยค่ะ

เดือนมกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

February 271900฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า(SPIN Selling)

February 273900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(Lean Manufacturing System)

February 272500฿ - Online Zoom

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

February 27 - February 28โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

February 27Online Zoom

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ

February 273500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

February 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

February 28Online Zoom

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด ปี พ.ศ.2567

February 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

February 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดด้วย KAIZEN

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

February 28Online Zoom

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

February 28 @ 08:00 - 17:003900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ความรู้ด้านบัญชีต้นทุนเเละภาษี

February 292500฿ - Online Zoom

เดือนมีนาคม 2567

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

March 1โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

March 1โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การวางระบบมาตรฐานการจัดการสารปนเปื้อนในองค์กร

March 1โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

March 2 @ 08:00 - 17:00โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

March 43900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

March 5Online Zoom

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

March 52500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

March 5โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

March 63900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบ Competency สำหรับการบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Competency for Organization Develop

March 6โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 

March 73900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

March 73900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

March 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)

March 73900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

March 7Online Zoom

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

March 73900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

March 83900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า.

March 83900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

March 11โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

March 11โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)

March 11โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

March 12Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

March 12โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

March 12 - March 13โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 13 (Super Modern Welfare Committee)

March 12โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Supervisory Skills)

March 13โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

March 13โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สวัสดิการ- ลงโทษ – เลิกจ้าง ที่ผู้บริหาร และ HR ห้ามพลาด !!!

March 13โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ

March 13โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

March 143900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)”

March 143900฿ - Online Zoom

หลักสูตร การบริหารการผลิต ด้วยระบบการผลิตแบบลีน(LEAN MANUFACTURING SYSTEM)

March 143900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

March 152500฿ - Online Zoom

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร

March 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relationship Management

March 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดซื้อและเทคนิคการบริหารจัดซื้อ

March 153900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร สุดยอดพนักงานขายผ่าน Chat (เช่น Line , Messenger)

March 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)

March 16

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

March 16Online Zoom

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

March 19โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

March 193900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

March 193900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

March 193900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

อบรมหลักสูตร การตรวจสุขภาพกิจการโดยวิเคราะห์งบการเงินและการใช้อัตราส่วนทางการเงิน

March 19

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

March 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

March 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

March 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

March 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduction

March 20 @ 09:00 - 16:30Online Zoom

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

March 212500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

March 212500฿ - Online Zoom

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

March 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

March 21Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขายและการทำตลาดให้ปังยอดดังผ่านช่องทางออนไลน์ 

March 213900฿ - Online Zoom

หลักสูตร : การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต Overall Equipment Effectiveness : OEE

March 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

March 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

March 223900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

March 22โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 30 (Training Road Map Strategy)

March 22โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Interview & Selection Techniques)

March 23โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล

March 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

March 263900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร Photoshop for Banner Techniques Course

March 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

March 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

March 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

March 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.ประเสริฐ

March 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

March 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

March 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน

March 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Online Training หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

March 27Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

March 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร อ่านงบการเงินให้เป็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ

March 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

March 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

28/03/2024 - 10/01/20253900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

March 28โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

March 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

March 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

March 29Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

April 103900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

เดือนเมษายน 2567

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement)

March 83900฿ - โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

March 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร มาตรการการต่อต้านการก่อการร้าย เเละ ระดับมาตรฐานเออีโอ ที่ควรรู้

April 23900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

April 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

April 43900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

April 4โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ ภาษาอังกฤษ

April 43900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

April 4โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ (HR New Comer)

April 5โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2567 (Personal Data Protection Act, B.E. 2567)

April 8โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

April 9โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

April 10โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การสื่อสารเชิงรุกแบบบูรณาการของผู้นำในการจัดการภาวะวิกฤต  Proactive Communication Leader in Crisis Management

April 113900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

April 22โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

April 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

April 241900฿ - Online Zoom

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

April 243900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS)

April 242500฿ - Online Zoom

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager)

April 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

April 253500฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

April 253900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduction

April 263900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เดือนพฤษภาคม 2567

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

May 23900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

May 14โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

May 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

May 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

May 17โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

May 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) RUNSKILL SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

May 21

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

May 22โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เดือนมิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม 2567

เดือนกันยายน 2567

เดือนตุลาคม 2567

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ