ตารางอบรม รายปี 2567

จะรวมทุกหลักสูตรฝึกอบรม แบบ Public Training ของทุกบริษัทฝึกอบรมที่ลงข้อมูลไว้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านโรงงาน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

สามารถค้นหาหลักสูตร หรือหาเรียงตามวันที่ได้เลยค่ะ

เดือนมิถุนายน 2567

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

June 13Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

June 13โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

June 13Online Zoom

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

June 14Online Zoom

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

June 14โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

June 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

June 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

June 17Online Zoom

หลักสูตร 3 สหายภาษีความสัมพันธ์ที่ไม่อาจมองข้ามของกิจการ

June 18โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ “Wanted Dead or Alive ประกาศจับ…ลูกค้าหน้าใหม่”

June 18โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

June 19Online Zoom

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

June 19Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการเล่าเรื่องด้วย StoryTelling

June 19 @ 09:00 - 17:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

June 20 - June 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

June 20โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

June 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

June 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

June 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

June 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

June 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ (HR New Comer)

June 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ (Smart Leadership)

June 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

June 22โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

June 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

June 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)

June 24โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales

June 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

June 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

June 25โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

June 25Online Zoom

หลักสูตร Finance for Non – finance

June 25โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

June 25 @ 08:00 - 17:00

หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ อบรม 25 มิถุนายน 2567

June 25 @ 09:00 - 16:30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

June 26Online Zoom

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

June 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ให้เป็น HR

June 26โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

June 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

June 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

June 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Professional Supervisor Skills)

June 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร RoHS 2.1 & REACH 26 มิ.ย.67

June 26 @ 09:00 - 17:00Online Zoom

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

June 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

June 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS)

June 27 - June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ

June 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

June 27Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขายงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

June 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร “Core Tools Technique”  (APQP, PPAP & CONTROL PLAN, FMEA, MSA, SPC) In-house Training

June 27 - June 28

หลักสูตร การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ

June 27โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในภาคอุตสาหกรรม

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ระบบบริหารแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan Management System)

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER

June 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Filing and Recording

June 28โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

June 28 @ 08:00 - 17:00โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Logistics & Supply Chain  คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า Logistics & Supply Chain

June 28 @ 08:00 - 17:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และทำ (BCP) 

June 29Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Microsoft Excel)

June 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

June 29Online Zoom

หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

June 29

เดือนกรกฎาคม 2567

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report (Why Why Analysis & Problem Solving by 8D)

July 2โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

July 4Online Zoom

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

July 4โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

July 4Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

July 5โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อาจารย์ นุชจรี จารย์ศิลา

July 5โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร 

July 6Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

July 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI

July 7โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่…พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share รุ่นที่ 14 (Super Modern Welfare Committee) : 8 กรกฎาคม 2567

July 8โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

July 9โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กระบวนการนำเข้า-ส่งออก ภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ อบรม 2 วัน 

July 9 - July 10โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

July 9 @ 09:00 - 16:30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

July 10โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

July 10โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

July 12โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครงานเชิงลึกแบบ ST-A-R รุ่นที่ 10 (Interview and Selection based on ST-A-R)

July 12โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

July 16โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 

July 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS)

July 16Online Zoom

หลักสูตร Sales Co….เชิงรุก Sales Coordinator / Sales Support / Sales Administration

July 17โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

July 18Online Zoom

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

July 18 - July 19โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

July 18โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM)

July 18โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

July 19Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

July 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

July 19โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

July 19 @ 09:00 - 16:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

July 24โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

July 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

July 24โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

July 25โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

July 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

July 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM) 

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เดือนกันยายน 2567

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ