งานสัมมนาฟรี!! สำหรับสมาชิกวารสาร”เอกสารภาษีอากร”ครั้งที่ 1/2561

งานสัมมนาฟรี!! สำหรับสมาชิกวารสาร”เอกสารภาษีอากร”ครั้งที่ 1/2561

✨พบกันงานสัมมนาฟรี ครั้งที่ 1/2561 สำหรับสมาชิก”วารสารเอกสารภาษีอากร” ในหลักสูตร : Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อม ก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561

💥หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
1. Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
2. รายได้-รายจ่ายที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
3. การหักรายจ่ายเพิ่มทางภาษี ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิไม่ผิดหลักเกณฑ์
4. รายการปรับปรุงทางบัญชี เมื่อจะยื่นแบบ ภ.ง.ด.50ที่สรรพากรตรวจสอบ
5. ปัญหาในการยื่นงบการเงินด้วยระบบ e-Filingของสรรพากร
6. การตรวจสอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ด้วยระบบ RBAของสรรพา

• รอบที่ 1 วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
• รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
• รอบที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)
• รอบที่ 4 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561เวลา 09.00-12.15 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.00 น.)
• รอบที่ 5 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561เวลา 13.15-16.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.30 น.)

🏙 • โรงแรมแมนดาริน ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 ถนนพระราม 4 (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน ทางออกวัดหัวลำโพง)

👨🏻‍🎓 • วิทยากร อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์
(วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร)

🎯 เงื่อนไขการอบรมและการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี รอบเอกสารภาษีอากร
แจ้งเลขผู้ทำบัญชี ชื่อ นามสกุล ของผู้ทำบัญชี ต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง เพื่อใช้ดำเนินการในการออกหนังสือรับรองผู้ทำบัญชี

1. สมาชิก เอกสารภาษีอากร ฟรี 1 สมาชิกต่อ 1 ท่าน และหากต้องการนับชั่วโมงผู้ทำบัญชี จะต้องเสียค่าใช้จ่ายราคาท่านละ 321 บาท (รวม VAT แล้ว) พร้อมรับฟรี เอกสารประกอบสัมมนา“ภาษียุคดิจิตอล สิ่งที่นักบัญชีต้องเตรียมตัว” จำนวน 1 เล่ม

2. ผู้ติดตามสมาชิก เอกสารภาษีอากร, สมาชิก HR นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้ราคาท่านละ 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

3. บุคคลทั่วไป นับชั่วโมงผู้ทำบัญชีด้านอื่นๆ ได้ 3 ชั่วโมงราคาท่านละ 749 บาท (รวม VAT แล้ว)

🎉 พร้อมรับฟรี ! (เฉพาะผู้ติดตามสมาชิกฯ และบุคคลทั่วไปเท่านั้น)
• หนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2561 จำนวน 1 เล่ม มูลค่า 450 บาท
• เอกสารประกอบสัมมนา “Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล เตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของ ปี 2560 ที่ต้องยื่นใน ปี 2561” จำนวน 1 เล่ม

☎️ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งล่วงหน้า รอบ เอกสารภาษีอากร ได้ที่โทรศัพท์ 02-555-0701 (อัตโนมัติ)
วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลา 08.30-17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง เวลา 12.00-13.00 น.) วันเสาร์ เวลา 08.30-12.00 น.

📢สำหรับสมาชิก กรุณาสำรองที่นั่งเมื่อได้รับบัตรเข้าสัมมนาฟรีแล้วเท่านั้น
ท่านสมาชิกที่โทรสำรองที่นั่งแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรอบได้และถ้าต้องการยกเลิกสัมมนากรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า
กรณีไม่แจ้งล่วงหน้าท่านอาจถูกตัดสิทธิเข้าสัมมนาฟรีครั้งต่อไป
(บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองสัมมนาเมื่อที่นั่งเต็ม)

คำเตือน ! สำหรับท่านสมาชิก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนการเข้าสัมมนาต้องมีบัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษฟรี เท่านั้น กรณีไม่นำบัตรเข้าสัมมนามาด้วยต้องชำระค่าสัมมนาทุกกรณี แม้จะมีการสำรองที่นั่งและมีรหัสสำรองที่นั่งแล้วก็ตาม ในราคา 642 บาท (รวม VAT แล้ว)

สิ่งที่สมาชิกต้องนำมาในวันสัมมนาพิเศษ
1. บัตรสมาชิก
2. บัตรเข้าร่วมสัมมนาพิเศษ
3. บัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะท่านที่นับชั่วโมงผู้ทำบัญชี)

Spread the love