Start Up ธุรกิจความงามฯ


เครื่องสำอาง

Start Up ธุรกิจความงาม

(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)   
หัวข้อบรรยาย ติดอาวุธผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง “สูตลาดโลก” เคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

 ธุรกิจความงามไม่ว่าจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ ก็ยังคงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอยู่เสมอ ส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ครีม และอาหารเสริมเจริญเติบโตอย่างมากทั้งในตลาดไทยและตลาดโลก จึงไม่แปลกที่จะมีผู้คนหันมาทำธุรกิจความงามกันเป็นจำนวนมาก ด้วยการเสาะแสวงหาและหันมาใช้บริการบริษัทรับผลิตเครื่องสำอาง ครีม อาหารเสริม ที่ได้มาตรฐานที่สามารถรับผลิตครีม รับผลิตเครื่องสำอาง และรับผลิตอาหารเสริม ได้ดำเนินธุรกิจแบบ OEM พร้อมให้คุณหรือคนอยากขายครีม ได้เป็นเจ้าของธุรกิจครีม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ด้วยตัวของคุณเอง

ธุรกิจ

 ใครควรจะได้เรียน ?  สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจในกลุ่มเครื่องสำอาง หรือ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจเครื่องสำอาง ตลอดจนถึงเจ้าของบริษัท ผู้บริหารทุกฝ่าย หัวหน้าฝ่ายงานผลิต การขาย การตลาด การบริการ ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ

 เรียนรู้ ? ธุรกิจเครื่องสำอางนั้น เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว มีการแข่งขันสูง การที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้อย่างยั่งยืนนั้นเราต้องสร้างธุรกิจที่แตกต่าง มีนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเบื้องต้น และทราบถึงข้อกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้น เพื่อเป็นอาวุธในการคัดเลือกคู่ค้า หรือโรงงานรับจ้างผลิตและออกแบบเครื่องสำอางที่เหมาะสม เพราะการเลือกคู่ค้าที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักวิเคราะห์และวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในกรอบเวลาที่เหมาะสม

เครื่องสำอาง

ประสบการณ์และความรู้ที่จะได้รับนี้

*-*แนวโน้มของธุรกิจเครื่องสำอางและความงาม และการสนับสนุนจากภาครัฐ

*-*ทราบถึงการทำธุรกิจเครื่องสำอาง และความงามที่ยั่งยืน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ(ทดสอบประสิทธิภาพ ความคงสภาพ ความปลอดภัย) ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

*-*ทราบถึงข้อกำหนดของเครื่องสำอางในประเทศ อาเซียน และประเทศต่าง ๆ

ธุรกิจ

*-*สามารถวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนก่อนคุยกับโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง

*-*สามารถคัดเลือกวัตถุดิบ และโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอางได้เหมาะสมตามความต้องการและเงินทุน

*-*สามารถเจราจาต่อรอง /ทำงานร่วมกับโรงงานรับจ้างผลิตเครื่องสำอางอย่างฉลาด

​*-*คำแนะนำ เลือกบริษัท รับผลิตอาหารเสริม มาตรฐาน

ธรุกิจความงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภญ.ทิพย์วิมล จุลหาญกิจ 

 Mini Entrepreneur

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.มนุษย์เงินเดือนที่เบื่องาน

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เจ้าของกิจการที่เริ่มธุรกิจ

-นักธุรกิจที่มองหาช่องทางใหม่ๆ

-.ผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจได้อย่างมั่นคง

 

วันอาทิตย์ที่  8 เมษายน 2561

 

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class 

อบรมเฉพาะ วันอาทิตย์  เวลา 08.30น.-16.30น. 

ระยะเวลาอบรม 1วัน  ค่าลงทะเบียน  2,800บาท ธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นอบรมสามารถส่งออกได้

Spread the love