กรุงเทพฯ–7 พ.ย.–มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันนี้ (6 พ.ย.) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในโครงการสัมมนาของหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยภายในงานมีการสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.โสภณ เจริญ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ,ผู้ปะนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง และที่ปรึกษาพัฒนาใตราฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน และการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “กรณีศึกษา เพื่อการบริหารจัดการที่ดี” โดย ดร.ฉันทนา เจริญศักดิ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยพิพากษาศาลฎีกา ณ ห้อง 1407 ชั้น 14 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

 

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2735558

RYT9 อาร์วายทีไนน์  http://www.ryt9.com/

Spread the love