Profit Management & Revenue Management Strategy : Advanced13 ก.ค. 2563

Profit Management & Revenue Management Strategy : Advanced

รายละเอียด

ธุรกิจหลังโควิด-19 เราจะบริหารรายได้ไปทิศทางไหนดี

ห้ามพลาด! สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด!

การบริหารกำไรและการกำหนดราคาที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
Profit Management & Revenue Management Strategy : Advanced

หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคขั้นสูงในด้านการบริหารรายได้กับโรงแรมรวมถึงการกำหนดนโยบายทางการตลาดที่ชัดเจนเพื่อให้นำมาซึ่งรายได้ตามแผนการตลาดที่ได้จัดทำไว้ โดยผ่านการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างหลากหลายเพื่อให้มีส่วนผสมของลูกค้าที่มีทุนทรัพย์แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ทำให้โรงแรมสามารถทำรายได้และกำไรสูงสุดตลอดปี

เนื้อหาหลักสูตร
Day ǀ : Establish Pricing Strategies
– Defining a Competitive Set
– Understand how important of SWOT
– Seasonality and Special EVENT
– Demand Calendar and DOW
– How to set up Pricing for each segmentation
Day ǁ: The Revenue Cycle with Best Practice
– How to do Forecasting
– How to set up promotion
– Decision Making / Average Spend
– How to Gain Higher Room Rate and more Room revenue
– How to do Room or Top Line Budget

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ทำงานทางด้าน Revenue หรือผ่านการอบรมหลักสูตร Revenue Management เบื้องต้น

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 11,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

วันที่อบรม : 13/07/2020

ราคา : 11900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love