Hotel General Managers Programme13 มิ.ย. 2563

Hotel General Managers Programme

รายละเอียด

ONLINE COURSE
Hotel General Managers Programme

การเป็น GM โรงแรมไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีการแข่งขันสูง พนักงานที่มีคุณภาพหายาก พนักงานประกอบไปด้วยคนจากหลายวัยที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และเจ้าของโรงแรมที่มีความคาดหวังสูงมาก คุณจำเป็นต้องมีความพร้อมมากที่สุด และเตรียมตัวให้ดีที่สุด หากคุณกำลังจะเป็น GM โรงแรม หรือใฝ่ฝันอยากเป็น GM โรงแรมในอนาคต GM โรงแรมที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเก่งหรือเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน แต่ควรต้องเข้าใจในหลักการและเนื้องานให้ถ่องแท้ มีความเป็นผู้นำสูง มีความสามารถในการสื่อสาร บริหารจัดการและสามารถเอาชนะใจหัวหน้าแผนกต่างๆ และพนักงานที่อาจมีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านที่เหนือกว่า รวมถึงลูกน้องอาวุโสที่ปกครองยากด้วย หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจกลยุทธ์ต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการเป็น GM ที่ดีได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ การส้รางรายได้ การเป็นผู้นำ การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานการบริการลูกค้า รวมถึงเทคนิคในการทำงานร่วมกับเจ้าของโรงแรม และผู้บริหารของเชนโรงแรมสากลด้วย

เนื้อหาหลักสูตร
– ทำความเข้าใจกับความท้าทายต่างๆ ที่โรงแรมของคุณกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
– การหาแนวทางการบริหารในรูปแบบใหม่และการรับข้อมูงเชิงลึกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจโรงแรมของคุณ
– เคล็ดลับและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการโดยรวม การจัดการและพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ การบริการลูกค้าในด้านต่างๆ ให้ได้รับความประทับใจสูงสุด
– ขยายความรู้ในด้านการตลาดเชิงกลยุทย์และความเป็นผู้นำด้านมูลค่าแบรนด์และการบริหารจัดการในด้านการเงินทั้งช่วง High และ Low Season
– วิธีการมองหาโอกาสและความต้องการของตลาด การสังเกตแนวโน้มคู่แข่งและการตอบสนองให้รวดเร็วทันท่วงที
– เคล็ดลับการชนะใจเจ้าของโรงแรม ผู้แทนเจ้าของ และผู้บริหารระดับสูง ที่สำนักงานใหญ่ของโรงแรมเชนสากล
– สร้างเครือข่ายและแบ่งปันแนวทางปฎิบัติที่ดีที่สุดในกลุ่ผู้เข้าสัมมนา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของโรงแรมที่บรืหารกิจการเอง ผู้บริหารโรงแรมระดับสูง GM หรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นเป็น GM ในอนาคต
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

วันที่อบรม : 13/06/2020

ราคา : 6900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/ โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love