FORWARDING TO PLASTICS SUPPLY CHAIN SUSTAINABILITY 2023 ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ติดอาวุธให้ธุรกิจ🛠 สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
ด้วยวิกฤตการณ์โลกร้อน และปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบไปทั่วทุกมุมโลก
ไม่ว่าจะเป็นการผลิตการใช้พลังงาน การขนส่ง การกำจัด และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เหล่าผู้มีอำนาจในประเทศต่างๆ จึงไม่อาจนิ่งเฉยกันได้อีกต่อไป เพื่อช่วยเหลือและรักษาโลกของเราให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
โดยการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการคาร์บอนของแต่ละประเทศ
มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อลดการปลดปล่อยมลพิษ
รวมไปถึงการจัดการให้อุตสาหกรรมมีการช่วยดูแลโลกได้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั่วโลกจึงต่างให้ความสำคัญ
.
———————————————————-
สถาบันพลาสติกขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ
“Forwarding to Plastics Supply Chain Sustainability 2023
ทันเทรนด์โลก เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มาพร้อมกับหัวข้อที่จะช่วยสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการในการสร้างแนวทางให้การดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก ประกอบด้วย
———————————————————-
1) 2023Thailand PlasticsIndustry Outlookand What’s Next?
– ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภาคการผลิต การค้า การบริโภคเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมา
– แนวโน้ม ปัจจัย สถานการณ์สำคัญ ที่กระทบกับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปี 2023
โดย : คุณธนพงศ์ เลิศพิริยะสกุลกิจ หัวหน้าศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติกผลกระทบจากนโยบายและมาตรการโลกเรื่องสิ่งแวดล้อม
– เทรนด์ของโลกในการพัฒนาอุตสาหกรรม
– แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
– มาตรการหรือข้อจำกัดทางการค้า ของประเทศต่างๆ เช่น Carbon Credit CBAM
โดย : คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก

2) แนวทางการพัฒนาสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
– เทคโนโลยีที่ช่วยให้ยกระดับสถานประกอบการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– แนวทางการลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน

3) แนวทางการพัฒนาวัสดุเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– เทคโนโลยีการผลิตอย่างยั่งยืน
โดย : รศ. ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

———————————————————-
พิเศษ
– สำหรับสมาชิกสถาบันพลาสติก ร่วมสัมมนาได้ในราคาสุดพิเศษเพียง 2,500 บาท/ท่าน
– สำหรับท่านที่สนใจ เข้าร่วมสัมมนา 5 ท่านขึ้นไปได้รับส่วนลด 5%
———————————————————-

พบกันวันที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ S31 Hotel, Ballroom 1, 5th Floor
ค่าธรรมเนียมอบรม 3,500 บาท/ท่าน (รวม Vat 7%)
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://bit.ly/3IlAyS5
หรือ Facebook : สถาบันพลาสติก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425
Website : http://www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics

วันที่อบรม

03/23/2023

ราคา

3500

การติดต่อ

ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก 02 3915340-43 ต่อ 425

Email

pemika.t@thaiplastics.org
Spread the love